EUROPOWER EPS 33-12 12V 33Ah

Zapytanie ofertowe

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość przedstawimy specjalną ofertę.

Potwierdzam zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych.

Dane do zamówień i umów

Abacus Internet Solutions Spółka Jawna
Kraśnięta 83, 80-177 Gdańsk NIP: 9570871618, Regon: 192988608
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167363, BDO 000369957

Kontakt:

  • e-mail:
  • tel.: 58 732 21 83
  • fax: 58 732 22 61