Szczelne i bezobsługowe akumulatory ołowiowo-kwasowe.

Szczelne i bezobsługowe akumulatory ołowiowo-kwasowe.

Skrót VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) oznacza ogniwa bezobsługowe:

 • regulowane zaworami (Valve Regulated) - szczelne, w warunkach normalnej eksploatacji
 • ołowiowo kwasowe (Lead-Acid)

Popularność akumulatorów bezobsługowych wynika z większej wygody użytkowania, wyższego poziomu bezpieczeństwa w porównaniu do tradycyjnych akumulatorów kwasowych czy zasadowych.

Szczelność - automatyczna regulacja zaworami

Zastosowane w akumulatorach VRLA jednokierunkowe zawory ciśnieniowe odpowiadają za utrzymanie elektrolitu - wewnątrz obudowy.

Mieszanka gazów powstających w trakcie ładowania, ze względu na podwyższone ciśnienie, ulega rekombinacji i wraca do obiegu. W warunkach normalnej eksploatacji, poza obudowę nie wydostają się znaczące ilości wybuchowych gazów. To jeden z głównych problemów związanych z eksploatacją tradycyjnych mokrych ogniw otwartych.

Wygoda i oszczędność czasu

Prawidłowo eksploatowane akumulatory nie wymagają czynności obsługowych, typowych dla tradycyjnych ogniw kwasowo-ołowiowych takich jak:

 • pomiar gęstości elektrolitu,
 • uzupełnianie elektrolitu (wodą destylowaną)

Wyeliminowanie powyższych zadań wpływa na obniżenie kosztów przeglądów. Czynności serwisowe dla akumulatora bezobsługowego, sprowadzają się do okresowego pomiaru pojemności oraz napięcia i rezystancji wewnętrznej ogniw.

Bezpieczeństwo użytkowania

Ze względu na szczelną konstrukcję obudowy, czynnik wiążący elektrolit oraz zawory ciśnieniowe, akumulatory VRLA są zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu. Elektrolit zawierający żrący kwas siarkowy, nie ma kontktu z otoczeniem - nawet w przypadku odwrócenia akumulatora.

Szczelność otwiera możliwości zastosowania tego typu baterii w znacznie większej ilości miejsc i urządzeń. Daje to również możliwość stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

Zabezpieczenie przed wybuchem

W wyniku przeładowania akumulatora dochodzi do wydzielania dużych ilości wybuchowej mieszanki tlenu i wodoru. Szczelna obudowa mogłaby się okazać sporym zagrożeniem w przypadku znacznego przeładowania. W sytuacji nadmiernego wzrostu ciśnienia za bezpieczeństwo odpowiadają zawory VRLA. Rola zaworów polega na wyregulowaniu ciśnienia - umożliwienia wydostania się niebezpiecznej ilości gazu poza obudowę akumulatora.

Trwałość

W zależności od projektowanej żywotności i warunków eksploatacji akumulatory VRLA przewidziane są na:

 • kilkaset a nawet ponad tysiąc cykli w przypadku pracy jako główne źródło zasilania - przemienne ładowanie i rozładowywanie, po rozładowaniu jest wyłączany od zasilanych urządzeń i ponownie ładowany
 • na okres od kilku do kilkunastu lat pracy buforowej, kiedy to akumulator jest cały czas podłączony do systemu i włączany awaryjnie. W czasie normalnej pracy akumulator pobiera minimalny prąd konserwujący - uzupełniający samorozładowanie i nie stanowi źródła zasilania.

Najistotniejsze cechy akumulatorów VRLA:

 • szeroki przedział temperatur pracy,
 • pojemności od 1 Ah do kilkuset Ah (dla akumulatorów 12V) oraz do kilku tysięcy Ah (dla akumulatorów 2V); możliwość precyzyjnego doboru akumulatora do wymagań,
 • konstrukcja umożliwiająca działanie w dowolnie wybranym położeniu (pozycji odwrotnej, jednak nie zalecamy),
 • zwarta konstrukcja pozwalająca na optymalne wykorzystanie przestrzeni,
 • wysoka koncentracja energii,
 • możliwość zastosowania technologii AGM i żelowej,
 • szczelność - możliwość stosowania w pomieszczeniach bez wymuszonej wentylacji,
 • mała rezystancja wewnętrzna szczególnie dla akumulatorów AGM,
 • projektowana żywotność do kilkunastu lat,
 • brak konieczności obsługi,
 • bezpieczeństwo użytkowania.