Czy ładować nowy akumulator po zakupie, przed użyciem.

 

Czy trzeba ładować nowy akumulator po zakupie?

Akumulatory bezobsługowe są sprzedawane w stanie naładowanym. Bezpośrednio po rozpakowaniu należy sprawdzić akumulator: wykluczyć uszkodzenia mechaniczne obudowy oraz zmierzyć napięcie i jeżeli nie ma zastrzeżeń można go zamontować.

Napięcie nowego akumulatora po zakupie może być nieco niższe niż napięcie spoczynkowe, zwykle mieści się w zakresie 12,6-12,9V. Obniżenie napięcia w trakcie transportu z fabryki jest normalnym zjawiskiem - jest to tak zwane samorozładowanie.

Nie ma konieczności dodatkowego ładowania przed użyciem. Urządzenie, w którym pracują, doładuje akumulator w razie potrzeby.

Napięcie akumulatora po zakupie i samorozładowanie

Szybkość samorozładowania jest charakterystyczna dla danego modelu i jest określona w karcie katalogowej. Akumulatory żelowe ulegają samorozładowaniu około 3% pojemności / miesiąc w temperaturze otoczenia 20 st. C. W niższych temperaturach zjawisko przebiega wolniej a w wyższym temperaturach napięcie akumulatorów obniża się szybciej.

Na intensywność samorozładowania wpływ ma również wilgotność i ewentualne zanieczyszczenia w miejscu składowania. Magazynowanie powinno się odbywać w miejscu: chłodnym, suchym i pozbawionym zanieczyszczeń, zapylenia.

Doładowywanie magazynowanego akumulatora

Akumulatory magazynowane przez dłuższy czas lub poza sezonem użytkowania powinny być okresowo doładowywane. Częstotliwość doładowywania zależy od temperatury przechowywania. Zakładając magazynowanie w temperaturze 20 st. C, akumulatory powinny był doładowywane co trzy miesiące. Datę ostatniego doładowania najlepiej zanotować.

Akumulatory bezobsługowe AGM można pozostawić na stałe podłączone do ładowarki automatycznej, przeznaczonej do danego typu akumulatorów. Przy takim rozwiązaniu najkorzystniej jest gdy akumulator pozostaje na dolnej granicy napięcia buforowego (zwykle określone na poziomie 13,5V). Niektóre ładowarki po zakończeniu ładowania pozostawiają akumulator na jeszcze niższym napięciu (około 13,2V).

Spotykane są również rozwiązania automatyczne polegające na okresowym doładowywaniu akumulatora, np.: raz na tydzień lub gdy napięcie spadnie poniżej ustalonego progu. Takie ładowarki sprawdzą się najlepiej przy przechowywaniu akumulatorów ponieważ nie wymagają nadzoru, utrzymują akumulator przez cały czas gotowy do użycia i poprawnie doładowany a jednocześnie nie doprowadzają do utraty elektrolitu.

Warto sprawdzić

Pozostawiając akumulator podłączony do automatycznej ładowarki na dłuższy czas warto sprawdzić:

Jakie jest napięcie buforowe, konserwacyjne po pełnym naładowaniu akumulatora. Różne ładowarki mogą mieć rozmaite ustawienia oraz programy ładowania dlatego sprawdzając napięcie trzeba uwzględnić w jakiej fazie znajduje się ładowanie. Napięcie buforowe nie powinno być wyższe niż 13,8V i jak wspomniano, przy dłuższym magazynowaniu, zalecane jest utrzymanie niższego napięcia napięcie.

Co się dzieje przy chwilowym zaniku zasilania (po ustawieniu parametrów odłączyć ładowarkę na chwilę od zasilania). Czy po ponownym podłączeniu do prądu ładowarka "pamięta" ustawienia i wraca do tryby konserwacji. Niektóre bardzo zaawansowane ładowarki niestety nie posiadają tej funkcji a to może oznaczać, że nie spełnią swojej funkcji.