Czy ładować nowy akumulator po zakupie, przed użyciem.

 

Czy trzeba ładować nowy akumulator po zakupie?

Akumulatory bezobsługowe są sprzedawane w stanie naładowanym. Bezpośrednio po rozpakowaniu należy sprawdzić akumulator: wykluczyć uszkodzenia mechaniczne obudowy oraz zmierzyć napięcie i jeżeli nie ma zastrzeżeń można go zamontować.

Napięcie nowego akumulatora po zakupie może być nieco niższe niż napięcie spoczynkowe, zwykle mieści się w zakresie 12,6-12,9V. Obniżenie napięcia w trakcie transportu z fabryki jest normalnym zjawiskiem - jest to tak zwane samorozładowanie.

Nie ma konieczności dodatkowego ładowania przed użyciem. Urządzenie, w którym pracują, doładuje akumulator w razie potrzeby.

Napięcie akumulatora po zakupie i samorozładowanie

Szybkość samorozładowania jest charakterystyczna dla danego modelu i jest określona w karcie katalogowej. Akumulatory żelowe ulegają samorozładowaniu około 3% pojemności / miesiąc w temperaturze otoczenia 20 st. C. W niższych temperaturach zjawisko przebiega wolniej a w wyższym temperaturach napięcie akumulatorów obniża się szybciej.

Na intensywność samorozładowania wpływ ma również wilgotność i ewentualne zanieczyszczenia w miejscu składowania. Magazynowanie powinno się odbywać w miejscu: chłodnym, suchym i pozbawionym zanieczyszczeń, zapylenia.

Doładowywanie magazynowanego akumulatora

Akumulatory magazynowane przez dłuższy czas lub poza sezonem użytkowania powinny być okresowo doładowywane. Częstotliwość doładowywania zależy od temperatury przechowywania. Zakładając magazynowanie w temperaturze 20 st. C, akumulatory powinny był doładowywane co trzy miesiące. Datę ostatniego doładowania najlepiej zanotować.

Akumulatory bezobsługowe AGM można pozostawić na stałe podłączone do ładowarki automatycznej, przeznaczonej do danego typu akumulatorów. Przy takim rozwiązaniu najkorzystniej jest gdy akumulator pozostaje na dolnej granicy napięcia buforowego (zwykle określone na poziomie 13,5V). Niektóre ładowarki po zakończeniu ładowania pozostawiają akumulator na jeszcze niższym napięciu (około 13,2V).