Głębokie rozładowanie akumulatora do napięcia 8V, niskim prądem.

Czy doprowadzać do głębokiego rozładowania akumulatora?

Zdecydowanie nie warto doprowadzać do głębokiego rozładowania akumulatorów żelowych, AGM. Zasada ta również dotyczy technologii litowo-jonowej. Głębokie rozładowanie jest nieopłacane.

Stopień naładowania akumulatora

Orientacyjny stopień naładowania w zależności od napięcia na nieobciążonym akumulatorze:

  • 12,9V 100%
  • 12,5V 80%
  • 12,4V 60%
  • 12,1V 40%
  • 11,8V 20%

Jak widać już przy napięciu 11,8V pozostaje tylko 1/5 ładunku. Poniżej napięcia 11V w akumulatorze są już resztki ładunku.

To oznacza, że dalsze obciążanie i obniżanie napięcia tylko nieznacznie wydłuża czas działania urządzenia a w widoczny sposób wpływa na przyspieszone zużycie akumulatora.

Przyspieszone zużycie będzie występować szczególnie przy częstym i długotrwałym wyładowaniu akumulatora bardzo małym prądem. Akumulatory użytkowane w ten sposób ulegają zasiarczeniu i wymagają co jakiś czas przeprowadzenia doładowania konserwującego.

Przyspieszone zużycie

Niezależnie od wykonanego doładowania praca w takim reżimie prowadzi do szybszego obniżania pojemności, głównie ze względu na postępujące zasiarczenie płyt. Prowadzone co jakiś czas ładowanie konserwujące wpływa na zmniejszenie zasiarczenia ale jednocześnie powoduje przyspieszoną utratę elektrolitu oraz korozję płyt akumulatora.

W związku z tym nie można przesadzać również z ratowaniem akumulatora przez prowadzenie zbyt częstego ładowania konserwującego.

Wyładowanie akumulatora do niskiego napięcia

Napięcie odcięcia może być bardzo niskie ale tylko przy wyładowaniu prądami dużymi w stosunku do pojemności akumulatora (np.: 2C - 3C). Przykładowo przy obciążeniu akumulatora 17Ah prądem 34A (2C) dopuszczalne jest rozładowanie do napięcia 8V (mierzonego pod obciążeniem).

Tak duże obciążenie możliwe jest do utrzymania przez czas około 10-15 minut. Po odłączeniu obciążenia wysokim prądem napięcie na zaciskach akumulatora samoistnie wzrośnie. Akumulator należy doładować.

Jak zmierzyć stopień naładowania akumulatora żelowego

Pomiar należy przeprowdzić po ustabilizowaniu się napięcia. W tym celu należy pozostawić akumulator bez obciążenia na kilka - kilkanaście godzin. Wynik pomiaru pod napięciem lub bezpośrednio po odłączeniu obciążenia będzie niższy. Różnica między pomiarami jest tym większa im mniej czasu upłynęło od zdjęcia obciążenia z akumulatora.