Szeregowe łączenie akumulatorów żelowych i AGM, różnice pojemności.

Akumulatory można łączyć ze sobą szeregowo w celu uzyskania wyższego napięcia. Przykładowo łącząc w szereg dwa akumulatory 12V otrzymamy jeden akumulator 24V. W celu uzyskania napięcia 48V można połączyć szeregowo 4 akumulatory 12V lub 24 akumulatory 2V. W przypadku połączenia szeregowego napięcie zestawu równe jest sumie napięć połączonych monobloków - pojedynczych akumulatorów.

Zasady łączenia szeregowego

W przypadku łączenia szeregowego należy zwrócić uwagę na szczegóły - dla łączenia szeregowego wymagania jakościowe są spore. Istotne jest aby stosować akumulatory o takich samych parametrach, czyli:

  • takiej samej pojemności,
  • zbliżonej rezystancji wewnętrznej,
  • takiej samej marki i typu,
  • z jednej serii produkcyjnej,
  • podobnym stopniu zużycia

Łączenie szeregowe realizuje się poprzez połączenie zestawu akumulatorów w taki sposób, że biegun dodatni (+) pierwszego akumulatora łączymy z biegunem ujemnym (-) drugiego akumulatora. Następnie biegun dodatni (+) drugiego akumulatora łączymy z biegunem ujemnym (-) trzeciego akumulatora i podobnie z kolejnymi monoblokami. Po wykonaniu połączenia, na początku szeregu znajduje się biegun dodatni (+) a na końcu szeregu biegun ujemny (-). Przy czym pojęcia początek i koniec traktować należy umownie.

Jak połączyć szeregowo kilka akumulatorów

Łączniki w szeregu

Przy łączeniu szeregowym należy zwrócić uwagę na przekrój łączników. Przekrój powinien być dobrany do projektowanego obciążenia zestawu. Orientacyjnie można przyjąć łączniki : 10 qmm dla akumulatorów do 20 Ah, łączniki 35 qmm dla akumulatorów do 80 Ah, łączniki 50 qmm dla akumulatorów do 150 Ah i kable połączeniowe przekroju 70 qmm dla akumulatorów większej pojemności. W przypadku wątpliwości zawsze można zastosować łączniki o większym przekroju tak aby zostawić rezerwę na chwilowe silne obciążenia oraz zminimalizować straty związane z rezystancją przewodów. Przy doborze przekroju połączeń elementów szeregu, należy również brać pod uwagę sumaryczną długość łączników i ilość akumulatorów w szeregu.

Łączenie szeregowe wiąże się z koniecznością odpowiedniego dobrania zestawu akumulatorów. Chociaż często wyższe napięcie baterii akumulatorów jest niezbędne, należy pamiętać o podstawowych zasadach.

Łączenie szeregowe pozwala na uzyskanie większego napięcia ale nie zwiększa pojemności zestawu. Zobacz jak połączyć równolegle - w celu uzyskania większej pojemności.

Łączenie akumulatorów różnej pojemności

Szeregowe łączenie akumulatorów o różnej pojemności nie jest zalecane - należy tego unikać. Akumulatory połączone szeregowo powinny być jak najbardziej zbliżone do siebie parametrami. Ładowanie zestawu akumulatorów o różnych parametrach najczęście prowadzi do uszkodzenia egzemplarzy o niższej pojemności.