Automatyczne ładowarki do akumulatorów bezobsługowych

Naładowanie akumulatora żelowego zwykłym prostownikiem samochodowym jest możliwe. Trzeba jednak pamiętać, że taki eksperyment wymaga stałego nadzoru i wiedzy na temat przebiegu procesu ładowania.

Ładowanie szczelnych bezobsługowych akumulatorów prostymi ładowarkami, nieposiadającymi kontroli napięcia ładowania oraz ograniczenia prądu ładowania może doprowadzić do uszkodzenia baterii w krótkim czasie.  W praktyce najlepiej stosować ładowarkę automatyczną, która pozwala na wygodne i bezpieczne przeprowadzenie procesu ładowania.

Ładowanie akumulatora powinno odbywać się w kilku etapach z kontrolą prądu oraz napięcia ładowania.

Dobra automatyczna ładowarka:

  • nie wymaga stałego nadzoru ani ingerencji ze strony użytkownika,
  • w przypadku pozostawienia na dowolnie długi czas nie powoduje przeładowania a co za tym idzie uszkodzenia akumulatora

To najważniejsze zalety rozwiązania automatycznego.

Prosta ładowarka automatyczna

Podstawowe  - proste konstrukcyjnie ładowarki nie pozwalają na regulację a ich obsługa może sprowadzać się do kilku prostych czynności:

  • podłączeniu końcówek z „krokodylkami” do biegunów akumulatora (czerwony +, czarny lub niebieski -)
  • włączeniu wtyczki do gniazda sieci elektrycznej.
  • odłączeniu ładowarki po zgaśnięciu wskaźnika Charge lub zapaleniu wskaźnijka Ready / Full lub po określonym czasie.

Proste ładowarki najczęściej należy podłączać w kolejności: najpierw do akumulatora potem dopiero do sieci elektrycznej. Najczęściej nie jest zalecane pozostawianie ładowarki włączonej do gniazdka i jednocześnie niepodłączonej do zacisków akumulatora. Zawsze jednak zalecamy sprawdzenie instrukcji - tego rodzaju informacje są najczęściej umieszczone w dobrze widocznym miejscu.

Regulowana ładowarka automatyczna

Automatyczne ładowarki o wydajności powyżej kilku Amperów najczęściej posiadają regulację - umożliwiają wpływanie na parametry ładowania. Użytkownik ma możliwość określenia:

  • prądu ładowania - maksymalny prąd wyrażony w Amperach jaki popłynie przez zaciski akumulatora. Często zamiast regulacji prądu ładowania spotykana jest regulacja szybko / wolno co również sprowadza się do ograniczenia maksymalnego prądu w trakcie ładowania.
  • napięcia w końcowej fazie ładowania - poprzez wybór rodzaju akumulatora (GEL, AGM, Wet) albo z możliwością ustawienia konkretnego napięcia wyrażonego w Voltach
  • przebiegu ładowania - ilość faz ładowania przy czym za minimum uznać należy 3 fazy: ładowanie stałym prądem, ładowanie stałym napięciem, ładowanie podtrzymujące.