Split payment i Mechanizm Podzielonej Płatności MPP na akumulatory.

Zakup akumulatorów a Mechanizm Podzielonej Płatności

Akumulatory należą do towarów wymienionych w 67 pozycji załącznika nr 15 do Ustawy o podatku VAT. W związku z tym transakcje powyżej kwoty 15000zł brutto za akumulatory muszą być realizowane z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, czyli przez tak zwany Split payment.

Split payment

Split payment służy realizacji płatności w ramach Mechanizmu Płatności Podzielonej czyli jest to przekazanie należności za fakturę na dwa oddzielne konta:
kwoty netto, która zasili konto rozliczeniowe Sprzedawcy
należnej kwoty VAT, która zostanie automatycznie przelana na subkonto VAT Sprzedawcy.

Faktura z adnotacją MPP

Jeżeli otrzymujemy od Sprzedawcy fakturę z adnotacją płatność przelewem MPP - Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura opiewa na kwotę powyżej 15000zł to jako kupujący mamy obowiązek (dla jego niewykonania ustawodawca przewiduje kary) do zapłaty należności za pomocą split payment. Kwoty poniżej tej sumy mogą być przelewane na zasadzie split payment ale nie ma takiego obowiązku. Należności za towary z załącznika 15 do Ustawy o podatku VAT jeżeli niezależnie od kwoty są płacone przez split payment uwalniają Nabywce od współodpowiedzialności za ewentualny nieodprowadzony VAT przez Sprzedawcę.