Obowiązki związane z zakupem akumulatora - utylizacja odpadów.

Procedura zakupu akumulatorów - opłaty depozytowe

Zakup akumulatorów ołowiowo-kwasowych, bez względu czy jest to zakup na firmę czy na osobę prywatną, związany jest z koniecznością zwrotu odpadów. Obowiązek zwrotu odpadów reguluje ustawa o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku.  Przemysłowe akumulatory żelowe lub AGM traktowane są jako odpady niebezpieczne o kodzie 16 06 01*. Dotyczy to również bardzo małych akumulatorów takich jak 0,8 Ah 12 V.

Zakup akumulatora i dostawa

Na podstawie przesłanego zamówienia i po dokonaniu płatności wysyłamy do Państwa akumulatory. Na fakturze zamieszczona jest informacja o wysokości pobranej opłaty depozytowej. Na chwilę obecną opłata depozytowa wynosi 35 zł netto 0% VAT od każdej sztuki zakupionych akumulatorów. Opłata ta jest formą kaucji i podlega zwrotowi w przypadku odesłania takiej samej ilości zużytych akumulatorów.

Czas na wymianę akumulatorów, serwis urządzenia

Ustawodawca daje 30 dni na dokonanie wymiany akumulatorów. W tym czasie należy przesłać do nas zgłoszenie gotowości to zwrotu odpadów. Po zakupie otrzymają Państwo link do odpowiedniego formularza. W zależności od ilości odpadów odbiór następuje najczęsciej w ciągu 1 - 14 dni. Dla kupującego istotne jest jednak tylko kiedy dokonał zgłoszenia i od kiedy odpady są możliwe do odebrania a nie kiedy fizycznie zostały przez nas odebrane.

W przypadku przesłania zgłoszenia w ciągu 30 dni i odesłania odpadów następuje 100% zwrot pobranej kaucji - opłaty depozytowej.

W przypadku gdy zgłoszenie nie zostanie przesłanie w ciągu 30 dni lub mimo przesłanego zgłoszenia odpady nie zostaną zwrócone opłata depozytowa przekazywana jest na konto Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z tym zachęcamy do zwrotu zużytych akumulatorów - dzięki temu nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów a jednocześnie utylizacja przebiega zgodnie z prawem i przy minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko.