Akumulatory żelowe i AGM - zalecenia BHP.

Akumulatory żelowe są bezpieczniejsze niż "mokre" odpowiedniki posiadające płynny elektrolit. Ze względu na gęstość żelu wiążącego elektrolit, nawet w przypadku uszkodzenia obudowy nie dochodzi do poważnego wycieku.

Oczywiście elektrolit, ze względu na zawarty w nim kwas siarkowy jest substancją żrącą i zastosowanie odpowiednich środków ostrożności podczas użytkowania jest niezbędne.

Bezpieczeństwo użytkowania

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania akumulatora:

  • nie należy dopuszczać do przegrzania baterii, szczególnie w trakcie ładowania,
  • zapewnić minimum wentylację grawitacyjną - na wypadek wydostania się z akumulatora wybuchowej mieszaniny tlenu i wodoru (może do tego dojść w wyniku zbyt intensywnego ładowania)
  • obudowy akumulatorów należy regularnie sprawdzać pod kątem szczelności
  • nie dopuszczać do występowania zwarć między terminalami

Ładowanie akumulatorów bezobsługowych

Do ładowania akumulatorów żelowych małej pojemności wystarczająca jest poręczna ładowarka sieciowa. Należy zwrócić uwagę aby była to ładowarka przeznaczona do ładowania akumulatorów żelowych / AGM. Niekontrolowane ładowanie akumulatora VRLA zwykłym prostownikiem samochodowym, przeznaczonym do akumulatorów "mokrych" może spowodować uszkodzenie akumulatora.

W przypadku akumulatorów dużej pojemności (ponad 100Ah) i zestawów akumulatorów pracujących na wyższych napięciach konieczne jest zastosowanie ładowarek przemysłowych. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w trakcie ładowania i w razie potrzeby obniżenie napięcia ładowania. W przypadku dużych zestawów akumulatorów, w przypadku nieprawidłowego ładownia, może dość do wydzielania znacznych ilości tlenu i wodoru.