Zamarznięty akumulator żelowy

Zarówno ujemna temperatura jak i temperatury znacznie przekraczające 20 stopni C wpływają niekorzystnie nie trwałość i sprawnośc akumulatorów żelowych.

W temperaturach poniżej zera szczególną uwagę należy zwrócić na intensywność eksploatacji, głębokość rozładowania. Nie należy dopuszczać do nadmiernego rozładowania akumulatora żelowego pracującego w temperaturze poniżej zera ponieważ wraz ze spadkiem gęstości elektrolitu rośnie tendencja do zamarzania. Rozładowanego akumulatora z zamarzniętym elektrolitem nie należy ładować na mrozie. Zamarznięty akumulator powinien być stopniowo ogrzany do temperatury do temperatury pokojowej i dopiero wtedy należy rozpocząć ładowanie małym prądem, w granicach 5% pojemności nominalnej akumulatora. Taka procedura może pozwolić na przywrócenie sprawności zamarzniętego akumulatora.

W pełni naładowany akumulator VRLA bez problemu wytrzyma ujemne temperatury jakie panują w naszej szerokości geograficznej. Jednak dla akumulatora częściowo rozładowanego sprawa nie jest już taka oczywista. W celu niedopuszczenia do zamarznięcia elektrolitu i związanych z tym uszkodzeń konieczne jest zachowanie rezerwowej pojemności i niedopuszczanie do rozładowania poniżej zakładanego progu bezpieczeństwa.

Elektrolit w naładowanym w 100% akumulatorze nie powinien zamarznąć nawet w około 70 stopniach C poniżej zera. Nie oznacza to oczywiście, że jest to dopuszczalna temperatura pracy a jednocześnie w tak niskiej temperaturze dostępne będzie zaledwie ułamek pojemności nominalnej. Wraz ze spadkiem gęstości elektrolitu związanej z rozładowaniem akumulatora rośnie tendencja do zamarzania. Rozładowany w połowie akumulator powinien jeszcze oprzeć się zamarzaniu do temperatury około 25 stopni C poniżej zera. Pozostawienie rozładowanego w 80% akumulatora na 10-cio stopniowym mrozie prawie zawsze doprowadzi do zamarznięcia elektrolitu.

Pomijając obniżoną pojemność akumulatora w niskiej temperaturze przy obliczeniach zapotrzebowania na ilość amperogodzin trzeba również przywidzieć w jakiej temperaturze rozładowany akumulator zamarznie. Przykładowo w temperaturze -15 st. C można zakładać rozładowanie maksymalnie 60%. Zakładając dopuszczalne rozładowania do 100% pojemności temperatura pracy akumulatora powinna być zawsze powyżej zera. W innym wypadku narazimy się na zamarznięcie elektrolitu.

Najbardziej niekorzystną sytuacją jest głębokie rozładowanie akumulatora w temperaturze pokojowej lub wyższej a następnie poddanie działaniu temperatury znacznie poniżej zera. W tej sytuacji gęstość elektrolitu będzie bardzo niska i elektrolit akumulatora zachowa się podobnie jak czysta woda - zamarznie w temperaturze minimalnie poniżej zera.