Żywotność akumulatora pracującego buforowo.

Akumulatory stosowane w zasilaniu awaryjnym projektowane są na długie czasy eksploatacji, zwykle ponad 10 lat. W zasilaczach UPS stosuje się baterie o wysokiej wydajności prądowej ponieważ bardzo często czas pracy na zasilaniu akumulatorowym ograniczony jest do kilkunastu lub nawet kilku minut. W tak krótkim czasie następuje rozładowanie akumulatora - spadek napięcia do granicy bezpieczeństwa, dla intensywnych rozładowań akumulatora 12V wynoszącej około 8V.

Do zastosowań w zasilania instalacji alarmowych spotyka się akumulatory o krótszej żywotności 3-5 lat i bardzo często niewielkiej wydajności prądowej. Wynika to często z mniejszego obciążenia, dłuższego projektowanego czasu działania na bateriach oraz przepisów wymuszających wymianę akumulatorów stosowanych w systemach ppoż co określoną ilość miesięcy, niezależnie od ich faktycznej kondycji.

Czy jako użytkownik możemy wpływać na czas eksploatacji akumulatorów i w jakiś sposób go wydłużyć lub skrócić ?

Jak wydłużyć czas eksploatacji akumulatorów ?

Na długowieczność zestawu akumulatorów pracujących buforowo kluczowy wpływ ma temperatura otoczenia. Żywotności podawane przez producentów określane są zwykle dla temperatury 20 lub 25 st. C. Przykładowo akumulator projektowany na 10-12 lat pracy buforowej w temperaturze 20 st. C, z założenia powinien wytrzymać 5-6 lat w temperaturze 28 st. C i tylko 2-3 lata w temperaturze 36 st. C. To oznacza, że warto zadbać o utrzymanie temperatury w granicach 20 st. C w przedziale akumulatorowym - bardzo często przez zastosowanie klimatyzatora.

W budynkach, w których zamontowane są rekuperatory odzyskujące ciepło z procesu wentylacji, pomieszczenie z akumulatorami lokalizować należy w strefie zimnej odizolowanej od strefy wentylacji. Chodzi zarówno o utrzymanie niskiej temperatury jak również izolację od reszty pomieszczeń.

Czasem utrzymanie optymalnej temperatury nie jest możliwe i akumulatory z założenia pracują w podwyższonej temperaturze. W takich warunkach należy zapewnić kompensację napięcia ładowania - to jest obniżenie napięcia ładowania wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.