Temperatura a żywotność, trwałość, czas pracy akumulatora.

Akumulatory do zasilacza UPS

Akumulatory stosowane w zasilaniu awaryjnym projektowane są na długie czasy eksploatacji, zwykle ponad 10 lat. W zasilaczach UPS stosuje się baterie o wysokiej wydajności prądowej ponieważ bardzo często czas pracy na zasilaniu akumulatorowym ograniczony jest do kilkunastu lub nawet kilku minut. W tak krótkim czasie następuje rozładowanie akumulatora - spadek napięcia do granicy bezpieczeństwa, dla intensywnych rozładowań akumulatora 12V wynoszącej około 8V.

Akumulator do alarmu

Do zasilania awaryjnego instalacji alarmowych bardzo wystarczające są akumulatory o niewielkiej wydajności prądowej. Niestety przy okazji również często o krótszej żywotności projektowanej, wynoszącej 3-5 lat. Wynika to często z długiego projektowanego czasu działania pod minimalnym obciążeniem oraz przepisów wymuszających wymianę akumulatorów co określoną ilość miesięcy, niezależnie od ich stanu zużycia.

Wpływ temperatury na czas ekspoatacji akumulatora

Realny czas eksploatacji akumulatora zależny jest od częstotliwości i długości awarii zasilania, napięcia pracy ale w największym stopniu od temperatury.

Czy jako użytkownik możemy wpływać na czas eksploatacji akumulatorów i w jakiś sposób go wydłużyć lub skrócić ?

Jak wydłużyć czas eksploatacji akumulatorów ?

Na długowieczność akumulatorów kluczowy wpływ ma temperatura otoczenia. Żywotności projektowane, podawane przez producentów, określane są zwykle dla temperatury 20 lub 25 st. C. Przykładowo akumulator projektowany na 10-12 lat pracy buforowej w temperaturze 20 st. C, z założenia powinien wytrzymać 5-6 lat w temperaturze 28 st. C i tylko 2-3 lata w temperaturze 36 st. C. To oznacza, że warto zadbać o utrzymanie temperatury w granicach 20 st. C w przedziale akumulatorowym.

Należy w tym miejscu podkreślić, że istotna jest temperatura akumulatora, która najczęściej jest wyższa niż temperatura pomieszczenia, w którym znajdują się urządzenia zabezpieczane przez ten akumulator. W związku z tym szacowanie czasu działania baterii na podstawie temperatury pomieszczenia obarczone jest błędem.

Zasilacz UPS pracujący w pomieszczeniu, w temperaturze 21 st. C wewnątrz obudowy ma temperaturę wyższą o kilka stopni. Bardzo często są to temperatury w okolicach 30 st. C. W celu sprawdzenia faktycznych warunków pracy, trzeba zmierzyć temperaturę obudowy akumulatora bezpośrednio po wyłączeniu i rozmontowaniu obudowy urządzenia. Najwygodniej pomiaru takiego dokonać pirometrem, tak aby wynik uzyskać sprawnie i precyzyjnie - zmierzyć temperaturę obudowy a nie temperaturę otoczenia.

Obniżenie temperatury - klimatyzacja

Uzyskanie optymalnej temperatury bardzo często wymaga zastosowanie klimatyzatora. Jednak nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Klimatyzowanie pomieszczenia generuje dodatkowe koszty energii elektrycznej i są to koszty których nie można pomijać w całościowym wyliczeniu opłacalności takiego rozwiązania. Opłaty za prąd przeznaczony na obniżenie pomieszczenia, nawet w niewielką ilością komputerów, mogą wynosić po kilkanaście zł dziennie (setki zł miesięcznie, tysiące rocznie). Koszt klimatyzacji rośnie wraz z mocą sprzętu elektronicznego pracującego w danym pomieszczeniu.

Nie zawsze utrzymanie optymalnej temperatury pracy jest możliwe i akumulatory z założenia pracują w podwyższonej temperaturze. W tak niekorzystnych warunkach należy zapewnić kompensację napięcia ładowania - to jest obniżenie napięcia ładowania odpowiednio do wzrostu temperatury otoczenia, ponad zalecane zwykle 20 st C.

Natomiast jeżeli obniżenie napięcia buforowego, pod wpływem którego pozostaje na stałe akumulator, nie jest możliwe pozostaje planowa częstsza wymiana akumulatorów, ewentualnie używanie modeli o dłuższej żywotności projektowanej.