Temperatura a żywotność, trwałość, czas pracy akumulatora.

Akumulatory do zasilacza UPS

Akumulatory stosowane w zasilaniu awaryjnym projektowane są na długie czasy eksploatacji, zwykle ponad 10 lat.

W zasilaczach UPS stosuje się baterie o wysokiej wydajności prądowej ponieważ bardzo często czas pracy na zasilaniu akumulatorowym ograniczony jest do kilkunastu lub nawet kilku minut. W czasie kilku minut następuje całkowite rozładowanie akumulatora - spadek napięcia do granicy bezpieczeństwa. Napięcie odcięcia, dla intensywnych rozładowań, jest ustawiana znacznie poniżej 10.5V i przy akumulatorze 12V może wynieść około 8V.

Ustawianie tak niskiego napięcia odcięcia jest dopuszczalne tylko przy silnym rozładowaniu (prąd kilkuminutowy). Przy spokojnych rozładowaniach, nie można przekraczać granicy 10.5V dla baterii 12V.

Akumulator do alarmu

Do zasilania awaryjnego instalacji alarmowych bardzo wystarczające są akumulatory o niewielkiej wydajności prądowej. Niestety przy okazji również często o krótszej żywotności projektowanej, wynoszącej 3-5 lat.

Wynika to często z długiego projektowanego czasu działania pod minimalnym obciążeniem oraz przepisów wymuszających wymianę akumulatorów co określoną ilość miesięcy, niezależnie od ich stanu zużycia.

Realny czas eksploatacji akumulatora zależny jest od częstotliwości i długości awarii zasilania, napięcia pracy ale w największym stopniu od temperatury.

Temperatura pracy akumulatora

Wpływ temperatury na czas ekspoatacji akumulatora

"Żywotność projektowana", podawana przez producentów odnosi się do warunków idealnych, laboratoryjnych czyli realne żywotności są krótsze bo i warunki pracy są zwykle gorsze.

Największe znaczenie na trwałość zestawu akumulatorów maja:

  • temperatura pracy
  • wartość napięcia buforowego
  • częstość wyładowań
  • czas pozostawania w stanie rozładowania lub niedoładowania

Akumulatory pracujące w długich szeregach trzeba wymieniać częściej, natomiast te pracujące pojedynczo albo w krótkich szeregach działają dłużej.

Żywotność realna vs żywotność w karcie katalogowej

Bardzo często, szczególnie w przypadku tańszych rozwiązań, producenci podchodzą bardzo optymistycznie do parametrów a szczególnie do projektowanej żywotności.

W efekcie, zależnie od przedziału cenowego oraz warunków eksploatacji, akumulatory pracują od 30% do około 110% żywotności deklarowanej przez producenta.

Czy jako użytkownik możemy wpływać na czas eksploatacji akumulatorów i w jakiś sposób go wydłużyć lub skrócić ?

Zobacz jak wydłużyć żywotność akumulatora UPS.