Czas pracy akumulatora jako podstawowego źródła zasilania.

Akumulatory stosowane są nie tylko jako awaryjne źródło zasilania. W wielu sytuacjach zasilanie akumulatorowe to jedyna możliwość zapewnienia dostawy energii potrzebnej do pracy urządzeń. Przy tego typu zastosowaniach akumulatory są cyklicznie ładowane a następnie rozładowywane - pobiera się z nich energię. Zastosowań takich jest mnóstwo, przykładowo:

  • pojazdy elektryczne, wózki inwalidzkie
  • urządzenia campingowe, łodzie i żaglówki
  • przechowywanie energii pozyskanej ze źródeł alternatywnych takich jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe
  • zabawki, narzędzia

Czy można jakoś wpływać na czas eksploatacji akumulatorów pracujących cyklicznie ?

Żywotność akumulatora pracującego w cyklach

Akumulatory do pracy cyklicznej zwykle optymalizowane są na ilość cykli ładowania i rozładowania. Jest to główny czynnik stanowiący o jakości akumulatora - w zastosowanich cyklicznych znacznie mniej istotna jest długowieczność. Dobrej jakości akumulatory kwasowe (żelowe i AGM) wytrzymują około 400-600 pełnych cykli lub około 2000 cykli 30%. To znaczy, że przy wyborze akumulatora zwracać warto uwagę nie tylko na ilość cykli ale również na to jakiej głębokości rozładowania są brane pod uwagę (czy mowa o pełnym wyładowaniu czy tylko o wyładowaniu częściowym).

Jak wydłużyć czas eksploatacji baterii ?

Przy pracy cyklicznej kluczowym czynnikami wpływającym na stan baterii są:

W miarę możliwości należy unikać:

  • głębokich i intensywnych rozładowań,
  • pozostawiania akumulatora rozładowanego na długi czas,
  • przechowywania w podwyższonej temperaturze,

W projektowanym systemie lub urządzeniu należy:

  • dopierać akumulatory stosownie do planowanego obciążenia,
  • zapewnić ładowanie odpowiednie dla zastosowanego zestawu akumulatorów.

W zalęzności od przewidywanej ilości rozładowań w czasie planowanej eksploatacji należy dobrać akumulator optymalizowany na ilośćcykli lub ilość lat pracy.