Zapytanie o system pomiaru temperatury ciała klientów.

Automatyczny pomiar temperatury klientów

Zapytanie w sprawie uruchomienia systemu automatycznego pomiaru temperatury ciała klientów.

Potwierdzam zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych.