Okablowanie akumulatorów: mostki, łączniki, kable do łączenia.

Okablowanie akumulatorów: mostki, łączniki, kable do łączenia.

Łączniki akumulatorów - wycena

Do wyceny okablowania zestawu akumulatorów prosimy o określenie:

  • długości,
  • przekroju,
  • ilości poszczególnych odcinków

Na tej podstawie przedstawimy ofertę na przygotowanie zestawu łączników.

Potwierdzam zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych.

Akumulatory łączy się za pomocą łączników w celu uzyskania wyższego napięcia lub większej pojemności. Do połączeń stosowane są łączniki sztywne lub elastyczne, wykonane z miedzi cynowanej.

Przekrój kabli należy dopierać w zależności od:

  • projektowanego obciążenia - natężenia prądu
  • długości przewodów

Im wyższe obciążenie i im dłuższe połączenie tym przekrój łącznika musi być większy.