Ćwiczenia przeciwpożarowe - próbna ewakuacja osób.

Jeden z najważniejszych aspektów dotyczących bezpieczeństwa, niestety często bagatelizowany, jest praktyczne sprawdzanie efektywności wiedzy użytkowników i sprawności ustalonego systemu działania podczas zagrożeń.

Okresowe ćwiczenia są obowiązkowe i ściśle regulowane przez ustawę co do ich częstotliwości. Ćwiczenia praktyczne dotyczące organizacji przeprowadzania ewakuacji, muszą być zgłaszane do Straży Pożarnej.

Wymagane są również cykliczne aktualizacje instrukcji. Warunki i plany przekazywane są do Państwowej Straży Pożarnej tak aby wykorzystać je przy organizacji ewentualnej akcji ratunkowej.