Klasyfikacja zagrożenia budynków

Budynki w których przebywają ludzie - budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej są podlegają kategoryzacji ze względu na stopień zagrożenia. Kategoria zagrożenia ludzi określa poziom niebezpieczeństwa pod względem użytkowania lub możliwości ewakuacji ludzi.

Zdefiniowanych jest pięć kategorii ZL. Budynki w całości można zakwalifikować do jednej z kategorii lub do kilku kategorii. Można także wydzielić ich części, stanowiące strefy pożarowe i części zakwalifikować do różnych - jednej lub kliku kategorii.

Kategorie ZL

  • ZL I - budynki z pomieszczeniami przeznaczone do przebywania ponad 50 osób (które nie są ich użytkownikami na stałe) jednocześnie a nie przeznaczone głównie do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.
  • ZL II - budynki które są przeznaczone przede wszystkim do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, należą do nich szpitale, przedszkola i żłobki a także domy dla ludzi starszych.
  • ZL III - budynki użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II takie jak: muzeum, kino, teatr, hala sportowa czy kościół. Należą do nich również szkoły i szpitale oraz pawilony handlowe.
  • ZL IV - budynki mieszkalne, jednorodzinne i wielorodzinne.
  • ZL V - budynki tzw. zamieszkania zbiorowego nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II takie jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, domy studenckie i internaty, schroniska turystyczne i socjalne czyli zamieszkiwane okresowo a także budynki do stałego pobytu ludzi, takie jak dom rencistów, dom zakonny i dom dziecka.

W zależności od zakwalifikowania do poszczególnych kategorii różne są wymagania odnośnie warunków ewakuacji, oświetlenia awaryjnego oraz zapewnienia awaryjnego zasilania na czas odcięcia dopływu energii elektrycznej.