Oświetlenie awaryjne - bezpieczna i sprawna ewakuacja.


W dużych obiektach wymagane jest oświetlenie awaryjne. System oświetlenia awaryjnego musi działać niezależnie od sieci energetycznej. Zasilane lamp awaryjnych może być realizowane na kilka sposobów, aby zapewnić niezależność od standardowego zasilania elektrycznego. Najpopularniejsze i najbardziej pewne są akumulatory zamontowane bezpośrednio w oprawach lamp. Na drugim miejscu co do niezawodności jest centralna bateria akumulatorów a następnie agregat prądotwórczy.

Generatory awaryjne są zasilane benzyną lub olejem napędowym i mogą w stanie dostarczać energię elektryczną na dłuższy czas. Mogą zasilać zarówno oświetlenie awaryjne, jak i inne ważne urządzenia i systemy w budynku. Teoretycznie dowolnie długi czas pracy agregatu to niewątpliwa przewaga nad akumulatorami, które maja czas ograniczony pojemnością.

Centralny agregat, centralna bateria oraz akumulatorki w lampach awaryjnych najlepiej działają przy zastosowaniu wszystkich tych elementów łącznie ze sobą. Agregat daje długi czas podtrzymania, centralna bateria znacznie podnosi niezawodność przy umiarkowanym czasie natomiast wbudowane w lampach akumulatorki są ostatnią linią obrony - podtrzymują stosunkowo krótko ale za to z najwyższym stopniem niezawodności. Zaletą akumulatorów i przewagą nad agregatami jest bardzo mała awaryjność, pod warunkiem odpowiedniej eksploatacji, wykonywania przeglądów. Ważne jest aby administrator obiektu miał świadomość co do stanu zużycia baterii akumulatorów. Na podstawie wyników pomiarów możliwe jest bardzo dokładne oszacowanie czasu działania zapasowego oświetlenia.

Częstotliwość wykonywania przeglądów i pomiarów oraz zalecenia dotyczące oświetlenia awaryjnego różnią się w zależności od lokalnych przepisów budowlanych i przepisów bezpieczeństwa. Niezależnie od dodatkowych przepisów testy powinny być wykonywane minimum dwa razy w roku (najczęściej jest to raz na miesiąc).