Praca w reżimie cyklicznym - akumulatory żelowe - magazyn energii.

Praca w reżimie cyklicznym obejmuje przede wszystkim proste urządzenia w elektronice mobilnej. Chociażby nadajniki GPS, ale również latarki. Stosowane w nich baterie muszą być niezawodne i jednocześnie wydajne. O ile latarka może odmówić posłuszeństwa, o tyle nadajnik umieszczony na statku raczej nie powinien. Dlatego coraz powszechniej stosuje się akumulatory żelowe. Ich konstrukcja i właściwości doskonale odpowiadają opisywanemu reżimowi pracy.

Przede wszystkim doceniana jest niezawodność. Opisywane akumulatory są tak skonstruowane, że zapewniają stałą, określoną ilość energii, która nie jest zachwiana przez uderzenia, wibracje czy ekstremalne temperatury. Nie dochodzi do wylania elektrolitu, ponieważ nie jest on płynny. Co za tym idzie - nie ma potrzeby jego uzupełniania. Na pewno takie akumulatory żelowe nie są w stanie przekazać dużej energii, ale idealnie sprawdzają się małych urządzeniach.

Elektronika mobilna oparta jest o baterie. Jak sama nazwa wskazuje - musi być mobilna, zatem bez problemu powinna dawać się przenosić z miejsca na miejsce i działać. Oczywiście naturalnym jest, że bateria musi być ładowana co pewien czas, ale to chyba nikogo nie powinno zaskakiwać. Ważne jest, żeby w czas odłączenia od zasilania akumulatory żelowe spełniały swoje zadanie, czyli utrzymywały określone urządzenia w aktywności. Bez żadnych załamań w czasie przekazu.