Stałe urządzenia gaśnicze

Urządzenia gaśnicze zaliczane do stałych - związane są na stałe z obiektem i zawierając zapas środka gaśniczego, uruchamiane samoczynnie. Środkiem gaśniczym może być woda lub gazy. Gazy w stałych urządzeniach gaśniczych stosuje się w miejscach gdzie przebieg gaszenia pożaru ma odbyć się bez generowania zniszczeń jakie mogłaby wyrządzić woda podczas akcji gaśniczej. Zastosowanie maja tutaj gazy z grupy FE-36 czyli heksafuloropropan, HFC 236fa, FM-200 (Heptafluoropropan, HFC 227ea) popularny jest także Novec 1230. Wykorzystuje sie także właściwości intergenów czyli gazów obojętnych lub dwutlenek węgla. Urządzenia takie instaluje się w zakwalifikowanych Państwowych Archiwach, Muzeach i zabytkach a także w ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym. Stałe samoczynnie uruchamiające się urządzenia gaśnicze na wodę stosowane są w budynkach handlowych i wystawowych, dużych budynkach gastronomicznych i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej jak i zamieszkania zbiorowego. Urządzenia uruchamiające się samoczynnie wymagają właściwego zasilania niezależnego od zasilania sieciowego - podlegającego odcięciu w trakcie prowadzenia akcji gaszenia pożaru.