Akumulator - ogniwo chemiczne.

Akumulator elektryczny jest to rodzaj ogniwa chemicznego, które może być wielokrotnie ładowane prądem elektrycznym i użytkowane.

W akumulatorach występują dwa cykle pracy: jeden z nich to ładowanie - akumulator jest odbiornikiem energii elektrycznej, wewnątrz niego jest magazynowana energia elektryczna, która jest przetwarzana na chemiczną. Drugi z nich to praca - źródłem prądu elektrycznego jest akumulator na skutek uwalniania zmagazynowanej energii elektrycznej.

Wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych gromadzą i następnie uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrod i elektrolitu.

W zależności od budowy elektrod i składu elektrolitu rozróżnia się następujące rodzaje akumulatorów:

  • Akumulator kwasowo-ołowiowy
  • Akumulator NiCd
  • Akumulator NiMH
  • Akumulator Li-ion