Akumulatory żelowe w zasilaczach awaryjnych UPS.

Akumulatory żelowe stosowane są m.in. w zasilaczach awaryjnych UPS, oraz systemach wymagających stałego zasilania.

Akumulatory stosowane są w przemyśle od bardzo dawna ale tradycyjnie były to akumulatory ołowiowo-kwasowe z płynnym elektrolitem. Wprowadzenie suchych ogniw bezobsługowych spowodowało przełom i dało nowe możliwości.

Urządzenia elektryczne posiadją określoną niezawodność, co oznacza że podczas uzytkowania spodziewać się należy wystąpienia awarii. Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii rośnie wraz ze stopniem skomplikowania. Najczęściej do poprawnego działania całego urządzenia konieczna jest jednoczesna sprawność wielu podzespołów - ryzyko awarii skomplikowanych urządzeń jest większe niż prostych konstrukcji opartych na niewielkiej ilości zależnych od siebie podzespołów. Sieć elektryczna służąca do dostawy energii to złożony układ, w którym od czasu do czasu pojedyncze elementy odmawiają posłuszeństwa. Przyczyn niestabilności zasilania może być wiele, od awarii urządzeń odpowiedzialnych za transport i przetwarzanie energii elektrycznej po fatalną pogodę czy akty wandalizmu.

We współczesnym świecie opartym na technologii, uzależnionym od sprawnej komunikacji istnieje bardzo duża ilość punktów krytycznych dla sprawnego funkcjonowania całego systemu. Wszędzie tam gdzie niezawodność dostawy energii oferowana przez sieć energetyczną jest niewystarczająca stosuje się zasilacze awaryjne - UPS.

Podstawowym zadaniem zasilania awaryjnego jest przełączenie na zasilanie akumulatorowe w momencie wystąpienia awarii zasilania sieciowego.

Czas pracy w trybie bateryjnym

Zastosowanie UPS pozwala na utrzymanie ciągłości pracy najważniejszych urządzeń - alarmów, systemów bezpieczeństwa, komputerów, sprzętu medycznego, oświetlenia. Zasilacz UPS nie może jednak pracować bez końca w trybie awaryjnym - bateryjnym. Czas pracy w trybie awaryjnym zależny jest od:

  • aktualnego obciążenia - mocy pobieranej przez odbiorniki,
  • strat powstających w trakcie przetwarzania napięcia stałego na napięcie zmienne (najczęściej wyższe niż napięcie baterii akumulatorów),
  • pojemności akumulatorów oraz faktycznego stanu zestawu (stan naładowania i stopień zużycia akumulatorów)

Ze względu na wysokie koszty zasilania akumulatorowego bardzo często równolegle stosuje się przełączanie na generatory spalinowe lub zasilanie awaryjne z innego obwodu. Przy takim rozwiązaniu zestaw akumulatorów ma za zadanie podtrzymać pracę urządzeń do czasu uruchomienia generatora lub przełączenia zasilania na zapasowy obwód. Pozwala to na znaczne ograniczenie zapotrzebowana na pojemność baterii akumulatorów, jednocześnie stawiając wysokie wymagania co do wydajności prądowej zestawu akumulatorów - czyli ilości energii jaką można z nich pobrać w jednostce czasu. Dobierając akumulatory do zasilania awaryjnego należy brać pod uwagę warunki oraz priorytety, ponieważ poszczególne rodzaje akumulatorów optymalizowane są pod konkretne zadanie.

Małe zasilacze UPS do pojedynczego komputera

W domowych warunkach oraz niewielkich biurach znakomicie sprawdzają się małe zasilacze awaryjne przeznaczone do podtrzymania pracy jednego zestawu komputerowego. To zwykle ostatnia linia obrony w przypadku zaniku zasilania. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo oraz przeznaczenie wyłącznie na potrzeby pojedynczego urządzenia skuteczność taniego, małego zasilacza UPS często jest wyższa niż urządzeń z najwyższej póki (działających na rzecz podtrzymania całej grupy urządzeń, często z dala od zasilanych urządzeń).


© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024