Zastosowania bezobsługowych akumulatorów VRLA.

Akumulator elektryczny to urządzenie którego zadaniem jest gromadzenie i magazynowanie energii. Akumulator działa na zasadzie odwracalnych reakcji chemicznych, które zachodzą w substancji zwanej elektrolitem oraz w miejscu, gdzie w akumulatorze stykają się elektrody i elektrolit. Akumulatory kwasowo-ołowiowe używane są w przemyśle i technice od dawna jednak dopiero wprowadzenie szczelnych akumulatorów bezobsługowych dało nowe możliwości.

Nowoczesne akumulatory VRLA należą do grupy akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Działają analogicznie jak tradycyjne - mokre - akumulatory obsługowe. Zasadnicza różnica pomiędzy akumulatorami VRLA i akumulatorami tradycyjnymi polega na tym, że w przypadku akumulatorów VRLA, zarówno żelowych jak i AGM:

  • elektrolit zabezpieczony jest przed rozlaniem przez żel lub porowaty materiał - włókno szklane,
  • każda z cel wyposażona jest w automatyczny zawór ciśnieniowy pozwalający na rekompilację gazów i zabezpieczający przed utratą elektrolitu oraz wydzielaniem dużych ilości wybuchowej mieszanki tlenu i wodoru,
  • dopuszczalna jest praca w dowolnej pozycji - pionowej jak i poziomej - a nawet obrócone o 180 stopni bez ryzyka wycieku. Daje co to jeszcze większą swobodę i nowe możliwości zastosowania.

Ze względu na zastąpienie tradycyjnego płynnego elektrolitu, elektrolitem związanym w żelu lub porowatej macie szklanej, korzystanie z takiego rodzaju akumulatorów jest bezpieczniejsze. Jednocześnie ilość możliwych zastosowań jest większa. Akumulatory żelowe są stosowane bardzo często w maszynach pracujących w trudnych warunkach. Akumulatory żelowe i akumulatory AGM znajdują zastosowanie tam, gdzie nie ma dużej powierzchni do zadysponowania, występują dodatkowe obostrzenia wynikające z przepisów przeciwpożarowych, nie można zapewnić wymuszonej wentylacji, nie można się narażać na wyciek żrącego kwasu.