DSO Dźwiękowy System Ostrzegawczy

DSO Dźwiękowy System Ostrzegawczy

DSO - nadawanie automatycznych informacji oraz komunikatów głosowych dla osób przebywających w zagrożonej strefie.

System DSO ma nadawać sygnały ostrzegawcze i jak i komunikaty słowne na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób będących na terenie obiektu. Nadawanie komunikatów bądź sygnałów ostrzegawczych ma być włączane automatycznie po wygenerowaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej identyfikowanego jako wykrycie zagrożenia.

Akumulatory do systemu DSO

System dźwiękowego ostrzegania ma swoją rolę odegrać w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, przy okazji którego budynek zostanie pozbawiony zasilania z elektrowni. W związku z tym akumulatory podtrzymujące działanie systemu to jeden z niezbędnych elementów.

Zobacz ofertę akumulatorów DSO

Komunikacja z ewakuowanymi

Oprócz nadawania informacji automatycznych - mających na celu informowanie o zagrożeniu i działaniach jakie należy podjąć, z systemu może także korzystać operator do komunikacji osobom przebywającym lub ewakuującym się z zagrożonego terenu instrukcje.

Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Obowiązek posiadania systemu DSO mają

  • Budynki halowe i wystawowe
  • Sale widowiskowe i sportowe
  • Kina i teatry
  • Szpitale i sanatoria
  • Budynki użyteczności publicznej - wysokie i wysokościowe. Polskie prawo budowlane jako budynki wysokie klasyfikuje budynek o wysokości przekraczającej 25 metrów. Budynki wyższe niż 55 metrów określa się jako wysokościowce.
  • Budynkach zamieszkania zbiorowego wysokie, wysokościowe a także innych z większą ilością miejsc noclegowych. Do takiego rodzaju należą budynki typu: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne, schroniska socjalne, internaty, dom studenckie czyli zamieszkiwane okresowo a także budynki do stałego pobytu ludzi, taki jak dom rencistów, dom zakonny i dom dziecka.
  • Stacjach metra i kolei
  • Dworcach i portach

Kompleksowe rozwiązanie

System dźwiękowego ostrzegania jest systemem kompletnym i tam gdzie go zastosowano nie ma konieczności instalowania innych akustycznych urządzeń alarmowania o pożarze.

Straż Pożarna podłącza zainstalowane systemy dźwiękowego ostrzegania do komend Straży Pożarnej lub integruje z innymi obiektami Straży Pożarnej.

Miejsca gdzie zainstalowano stałe urządzenia gaśnicze nie muszą być wyposażane w system sygnalizacji pożaru - chyba że taki system jest konieczny do uruchomienia stałych urządzeń gaśniczych.

© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024