Bateria przemysłowa lub akumulator przemysłowy - definicja.

Co według ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. jest uznawane za baterie przemysłowe,akumulatory przemysłowe ?

Za baterie, akumulatory przemysłowe uważa się, według ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., o bateriach i akumulatorach: Bateria przemysłowa lub akumulator przemysłowy - to bateria i akumulator, przeznaczone tylko i wyłącznie do użytkowania w celach zawodowych - przemysłowych lub do instalacji w pojazdach na prąd.

Załącznik do ustawy wylicza, jakie są to akumulatory:

  1. Baterie i akumulatory, dedykowane do zasilania energetycznego używanego awaryjnie lub rezerwowo, w tym w miejscach takich jak szpitale, lotniska i biura.
  2. Baterie i akumulatory, do używania na morskich platformach wiertniczych, latarniach morskich oraz z których korzystają środki transportu, w tym pociągi i samoloty.
  3. Baterie i akumulatory, które są zainstalowane wyłącznie w podręcznych terminalach płatniczych, w tym w placówkach handlowych i restauracjach oraz służą do zasilania czytników kodów kreskowych w placówkach handlowych.
  4. Baterie i akumulatory, wyłącznie do profesjonalnego sprzętu wideo dla stacji telewizyjnych i studiów profesjonalnych.
  5. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone wyłącznie do latarek górniczych i nurków, które są umieszczane na kaskach górniczych i nurkowych, nie są wliczane tutaj baterie i akumulatory, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy.
  6. Rezerwowe baterie i akumulatory, do drzwi uruchamianych elektrycznie, które maja na celu zapobieganie ich blokowaniu lub przytrzaśnięciu osób.
  7. Baterie i akumulatory, do używania w oprzyrządowaniu lub w sprzęcie pomiarowym i oprzyrządowaniu, bez baterii i akumulatorów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy.
  8. Baterie i akumulatory, przeznaczone do pracy w powiązaniu z płytką ogniwa słonecznego, urządzeniami fotogalwanicznymi i innymi urządzeniami działającymi z wykorzystaniem energii odnawialnej.
  9. Baterie i akumulatory, do pojazdów elektrycznych, w szczególności w samochodach, wózkach inwalidzkich, rowerach, pojazdach używanych na lotnisku i pojazdach do automatycznego transportu.
  10. Pozostałe baterie i akumulatory, niewymienione w pkt 1-9 oraz które nie zalicza się do baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych oraz baterii i akumulatorów samochodowych.
© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024