Obowiązki związane z zakupem akumulatora - utylizacja odpadów.

Regulacje prawne związane z zakupem akumulatorów. Jak przebiega zakup akumulatorów ze zwrotem odpadów? Sprawdź jakie masz prawa i obowiązki.

Zakup akumulatorów ołowiowo-kwasowych, bez względu czy jest to zakup na firmę czy na osobę prywatną, związany jest z koniecznością zwrotu odpadów.
Przemysłowe akumulatory żelowe lub AGM traktowane są jako odpady niebezpieczne o kodzie 16 06 01*.
Dotyczy to również bardzo małych akumulatorów takich jak 0,8 Ah 12 V.

Podstawa prawna

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, której jednolity tekst został ogłoszony obwieszczeniem z dnia 16 września 2020 r (Dz. U. 2020 poz. 1850)

Nie należy zużytych baterii i zużytych akumulatorów przechowywać razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

Zużyte baterie przemysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe powinny być zbierane selektywnie według rodzajów w celu ułatwienia ich przetwarzania za pomocą technologii i instalacji służących do przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Obowiązki

Użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych baterii przemysłowych i zużytych akumulatorów przemysłowych:

  • sprzedawcy detalicznemu baterii przemysłowych lub akumulatorów przemysłowych,
  • podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych,
  • prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych
  • wprowadzającemu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe.

Opłaty

Zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach umożliwiamy dokonanie zwrotu zużytych akumulatorów. Zużyte akumulatory ołowiowo - kwasowe (kod odpadu 16 06 01*) przyjmowane są nieodpłatnie.

Dokumenty i BDO

Dla Klientów wpisanych do rejestru BDO

Przeprowadzamy właściwą procedurę w elektronicznym systemie ewidencji. Nasza firma zarejestrowana jest pod numerem: BDO 000369957.

Dla Klientów niezarejestrowanych

Dla klientów nieposiadających nr BDO wystawiamy zaświadczenia o przyjęciu zużytych akumulatorów do przekazania do utylizacji.

Zachęcamy do zwrotu zużytych akumulatorów. Odbywa się to bezkosztowo a jednocześnie utylizacja przebiega ekologicznie, zgodnie z prawem i przy minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko.© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024