Odbiór zużytych akumulatorów - recyking odpadów akumulatorowych.

W celu wypełnienia obowiązków ustawowych przy zakupie akumulatorów konieczne jest oddanie odpadów - zużytych akumulatorów. Z tego powodu przy sprzedaży, do każdej sztuki akumulatora doliczana jest tak zwana „Opłata depozytowa”, której wysokość na dzień dzisiejszy wynosi 35 zł netto 0% VAT.

Opłata depozytowa musi zostać wykazana na fakturze osobno - nie może być zawarta w cenie akumulatora. W przypadku gdy na fakturze nie ma wzmianki o pobranej opłacie depozytowej a jednocześnie informacji, że zostały zwrócone stare akumulatory, w zasadzie jest to traktowane jak faktura do dalszej odsprzedaży. W przypadku zakupu akumulatorów „do dalszej odsprzedaży” kupujący unika obowiązku płacenia opłaty depozytowej lecz jednocześnie bierze na siebie obowiązek recyklingu oraz rozliczenia się z odpadów w formie sprawozdania rocznego.

Odbiór odpadów akumulatorowych

Standardowo odbiór odpadów realizowany jest w ramach osobnej przesyłki, na nasz koszt lub naszym transportem przy większych ilościach odpadów.

Odbiór odpadów wykonujemy po tym gdy:
- jest już potwierdzona dostawa,
- towar dotarł nieuszkodzony,
- zamontowane akumulatory działają poprawnie,
- czyli ogólnie mówiąc wszystko jest „w porządku” i zużyte akumulatory nie są już potrzebne.

Dzięki zachowaniu takiej kolejności unikamy niepożądanych sytuacji, takich jak pojawienie się transportu po odbiór odpadów gdy okazało się, że jest problem z dostawą (przesyłka zaginęła, nastąpiło uszkodzenie w transporcie) i nie ma ani starego akumulatora ani nowego. Uszkodzenia w transporcie oczywiście zdarzają się ale ma to miejsce rzadziej niż raz na 100 wysyłek - także ryzyko jest niewielkie.

Na wyraźne życzenie, możemy zorganizować odbiór odpadów równolegle z wysyłką nowego akumulatora. W takiej sytuacji nie ma jednak gwarancji, że dostawa nowego akumulatora nastąpi przed odbiorem zużytego. Zlecając odbiór zużytych akumulatorowych równolegle z zamówieniem należy się liczyć z możliwością wystąpienia opisanych powyżej komplikacji.