Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych określa właściwe wykonanie urządzeń przeciwpożarowych. Dopuszczenie ich do użytkowania musi być poprzedzone próbami i badaniami potwierdzającymi prawidłowość działania.

Budynki w których brakuje zainstalowania obowiązujących systemów umożliwiających ewakuację może być zakwalifikowany za zagrażający życiu ludzi.

Uprawnienia rzeczoznawcy nadawane są z urzędu - przez Komendę Straży Pożarnej. Osoby sprawujące funkcje rzeczoznawcy muszą legitymować się nadanym numerem uprawnień. Wykaz uprawnionych rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych publikowany jest na stronie Komendy Głównej Straży Pożarnej:http://www.straz.gov.pl

© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024