Akumulator do podbiurkowego zasilacza UPS.

Zobacz jaki wybrać akumulator do małego zasilacza komputerowego, na co warto zwrócić uwagę przy zakupie i doborze parametrów baterii.

W domowych warunkach oraz niewielkich biurach znakomicie sprawdzają się małe zasilacze awaryjne przeznaczone do podtrzymania pracy jednego zestawu komputerowego.

Najczęściej, ze względu na ograniczenia gabarytów, czas podtrzymania jest z założenia krótki 15 - 30 min. To jednak wystarczy aby bezpiecznie zakończyć pracę, zamknąć lub przełączyć system w stan  hibernacji.

Faktyczny czas autonomii - pracy na bateriach - zależy od obciążenia w trakcie trwania awarii i może się różnić w zależności od:

  • rodzaju procesora,
  • ilości dysków,
  • nowoczesności sprzętu

Na długość czasu podtrzymania wpływ ma nawet intensywność wykorzystania komputera, ponieważ wykorzystanie większej mocy powoduje wydzielanie ciepła i konieczność intensywniejszego chodzenia elektroniki.

Drugim zasadniczym czynnikiem wpływającym na czas podtrzymania jest oczywiście pojemność, stan wyeksploatowania akumulatora oraz jakość - czyli stopień spełnienia parametrów określonych przez producenta.

O ile zwykle nie mamy wpływu na obciążenie zestawu komputerowego to wybór akumulatora oraz dopilnowanie aby był w pełni sprawny zależne jest już od użytkownika lub administratora systemu.

W przypadku awarii zasilania należy wykonać czynności konieczne do bezpiecznego zamknięcia systemu. Pojemność akumulatora należy przewidzieć tak aby w najtrudniejszych zakładanych warunkach:

  • max obciążenie,
  • obniżona temperatura, zobacz wpływ temperatury na sprawność akumulatora
  • koniec żywotności akumulatora czyli akumulator przed wymianą, z pojemnością obniżoną do 80% pojemności nominalnej
  • zapas energii był wystarczający do podtrzymania pracy przez ustalony przez użytkownika czas.

W związku z powyższym dla typowego akumulatora stosowanego w osobistych zasilaczach UPS, o pojemności 7,2 Ah, należy brać pod uwagę pojemność 5,76 Ah i dla takiej pojemności prowadzić dalsze obliczenia. W kartach katalogowych akumulatorów dostępne są tabele obciążenia podawane w Amperach oraz Watach. Na ich podstawie może być łatwiej ocenić faktyczny czas pracy.

Dostępna pojemność akumulatora zależy od obciążenia - na bardzo małym obciążeniu 0,36 Ah, nowy akumulator 7,2 Ah faktycznie odda 7,2 Ah. Jednak gdy ten sam akumulator obciążony zostanie prądem 7 A będzie w stanie zaoferować jedynie w granicach 4,4 Ah. Przy obciążeniu 15 Ah ten sam akumulator odda zalednie 3,5 Ah.

W przypadku nieznajomości faktycznego obciążenia i jednoczesnym braku narzędzi umożliwiających pomiar można przyjąć wariant pesymistyczny czyli obciążenie podane na obudowie zasilacza komputerowego w sumie z obciążeniem podanym na obudowie monitora. Są to wartości maksymalne, takie które w zasadzie nie powinny wystąpić. Z tego względu szacunki robione w tej sposób powinny być zawsze znacznie zawyżone - bezpieczne.

Na koniec warto przeprowadzić test na żywo - to jest zmierzyć faktyczny czas pracy po odłączeniu zasilania sieciowego, w pełni  obciążonego zestawu. Wysokie obciążenie można uzyskać uruchamiając odtwarzanie jednego lub kilku okien z filmem w rozdzielczości Full HD lub stosując oprogramowanie dedykowane do przeprowadzania testów wydajności sprzętu.

Najważniejsze jest aby w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu nie utracić efektu kilku godzin pracy albo co również niekiedy się zdarzą nie narazić się na uszkodzenie systemu plików a przez to nawet utraty wyników wielomiesięcznej pracy.

Zasilanie awaryjne wymaga regularnego sprawdzania. Warto co jakiś czas sprawdzić jak długo nasz UPS wytrzyma pod obciążeniem. Jeżeli to tylko możliwe warto również przeprowadzić test pojemności akumulatora. Większość producentów zaleca wykonywanie testów pojemnościowych za na 6 lub 12 miesięcy.

Niestety również samo zasilanie awaryjne podatne jest awarie. Bez względu na ilośc poziomów zabezpieczeń, redundancję warto mieć jeszcze jedno zabezpieczenie. W przypadku bardzo istotnych danych, niezależnie od zasilania awaryjnego konieczne jest wykonywanie regularnych kopii bezpieczeństwa i przechowywanie ich  z dala od głównego źródła danych. Może być to komputer umieszczony w innej lokalizacji, pendrive czy dysk przenośny lub modne ostatnio przechowywanie danych na zdalnym serwerze „w chmurze”.

© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024