System pomiaru temperatury u pracowników

System masowego pomiaru temperatury ciała działa

  • bezdotykowo, bez kontaktu z wchodzącymi osobami
  • wydajnie - jednoczesne diagnozowanie 3-10 osób, na jednym stanowisku pomiarowym
  • w czasie rzeczywistym - wyniki pomiaru prezentowane są natychmiast

System kontroli temperatury na ciągach pieszych

  • czuła kamera rejestrująca w pasmo widzialne i jednocześnie promieniowanie cieplne z dokładnością do 0.2 - 0.5 stopnia C
  • monitor przemysłowy
  • jednostka centralna - komputer przemysłowy
  • oprogramowanie wykrywające podwyższoną temperaturę ciała i wskazujące konkretne osoby

Pomiar temperatury pracowników w czasie rzeczywistym

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Kodeks Pracy art. 207.

Pracownik ma obowiązek współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - Kodeks Pracy art. 211 pkt 7

Skanery termiczne skutecznie wykrywają osoby, u których występuje gorączka (tj. mających wyższą niż normalna temperatura ciała), w tym gorączka spowodowana zakażeniem nowym wirusem. (https://www.gov.pl)

Wykrywanie podwyższonej temperatury ciała

Brak obsługi Video, pobierz plik:


Jednym z typowych objawów infekcji wirusowej jest podwyższona temperatura ciała. Osoba z podwyższoną temperaturą ciała może być nosicielem groźnego wirusa. Monitoring pracowników umożliwia podstawową weryfikację stanu ich zdrowia i umożliwia zabezpieczenie zdrowych osób oraz uchronienie zakładu pracy przed nałożeniem kwarantanny w przypadku rozprzestrzenienia się niebezpiecznego wirusa wśród pracowników.

Pomiaru temperatury można dokonywać tradycyjnym termometrem lekarskim, termometrem elektronicznym w tym również bezdotykowym. Niestety metody oparte na dokonywaniu indywidualnych pomiarów temperatury ciała pracowników mają poważne wady. Są mało efektywne, kosztowne a jednocześnie bardzo ryzykowne.

Narażenie osób dokonujących pomiaru

Pracownicy wykonujący pomiary temperatury ciała osób wchodzących do budynku narażone są na bliski kontakt z dużą ilością potencjalnych chorych. Pomiar temperatury tradycyjnymi metodami wymagającymi chwilowego zmniejszenia dystansu, zdecydowanie poniżej 1m.

Niska wydajność tradycyjnych metod pomiaru

Przy użyciu termometru możliwe jest diagnozowanie jednej osoby przez jedną osobę dodatkowo jeszcze z przerwami koniecznym na zmianę obiektu pomiaru.

Diagnozowanie przy użyciu termometru przez jednego pracownika możliwe jest w stosunku do jednej osoby w danym momencie, konieczne są tak że przerwy przy przechodzeniu do kolejnej osoby.

Masowy bezkontaktowy pomiar temperatury

Pomiar temperatury

Rozwiązaniem problemu jest masowy pomiar temperatury realizowany w sposób ciągły za pomocą systemu złożonego ze specjalnych kamer i oprogramowania analizującego dane w czasie rzeczywistym.

Dodatkową funkcjonalnością systemu jest alarmowanie i wykonywanie dodatkowych akcji w przypadku wykrycia osoby zarażonej. Możliwe jest m.in.

  1. zatrzymanie ruchu pieszego przez zaryglowanie drzwi lub bramki - tak aby uchronić kolejne osoby przed wejściem do pomieszczenia lub strefy, w którym znajduje się osoba z podwyższoną temperaturą.
  2. Zdalne powiadomienie wysyłane e-mailem, SMS-em
  3. Udokumentowanie pomiaru, który wywołał alarm

W skrajnych sytuacjach przeoczenie osoby zakażonej doprowadzić może do nałożenia kwarantanny na całe przedsiębiorstwo. Niezależnie od regulacji prawnych, w interesie pracodawcy jest minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników.