System sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej to system sygnalizacyjno alarmowy samoczynnie wykrywający zagrożenie, przekazujący informacje o pożarze wraz z urządzeniami odbiorczymi alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.

System taki jest obowiązkowy w mniejszych budynkach handlowych i wystawowych, teatrach i kinach, restauracjach, salach widowiskowych i sportowych. Musi być instalowany w szpitalach, domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Wymagany jest także w zakładach z pracownikami niepełnosprawnymi powyżej 100 osób. Dotyczy wysokich i wysokościowych budynków użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego, podziemnych dużych lub wielopoziomowych garażach.

Ze względu na posiadane dane konieczność montażu takiego systemu mają archiwa, muzea, ośrodki przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i urzędy administracji rządowej a także centrale telefoniczne. Muszą mieć go: metro, kolej podziemna, dworce i porty a także banki i biblioteki.

© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024