Zasilacze bezprzerwowe - akumulatory żelowe i AGM.

Urządzenia UPS, które nazywane są zasilaczami awaryjnymi, są niezwykle ważne w przypadku przerw lub zakłóceń w dostarczaniu energii. Zdarzają się takie sytuacje, że energia zostaje odcięta na jakiś czas. Wiele osób po prostu czeka, aż ten czas minie. Ale są takie miejsca czy instytucje, gdzie brak prądu nie jest dopuszczalny. Na przykład są podłączone urządzenia, które muszą działać non-stop.

Nawet komputery przetwarzające cały czas jakieś ważne dane. Wówczas w czasie projektowania sieci elektrycznej, pamięta się o zastosowaniu urządzeń UPS. Pozwalają one na zachowanie ciągłości przesyłania energii, nawet jeśli ta jest zaburzona lub zerwana ze strony dostarczyciela. Zawierają po prostu akumulator, który natychmiast zaczyna pracować. Coraz częściej znajdują się tam akumulatory żelowe.

Zatem zasilacze bezprzerwowe, bo tak również wymiennie nazywa się opisywane urządzenia, są swego rodzaju zabezpieczeniem w razie awarii sieci trakcyjnych. Kiedy nie ma prądu, natychmiast uruchamia się wbudowany w nie akumulator i rozpoczyna pracę. Dzięki temu określone wcześniej urządzenia się nie wyłączają, tylko dalej funkcjonują. Oczywiście akumulatory żelowe nie są nieskończone, więc to rozwiązanie tymczasowe.

Urządzenia UPS mogą mieć różną moc i różne możliwości, ale ich wydajność zależy przede wszystkim od tego, jakie akumulatory żelowe zostały zastosowane. Oczywiście wszystko dostosowuje się do konkretnego zapotrzebowania, ale zasilacze awaryjne mogą być skuteczne od kilku minut do nawet kilkunastu godzin. Ich używanie wydaje się być absolutnie uzasadnione w konkretnych przypadkach.