Różna pojemność tego samego akumulatora, równanie Puekert'a.

Pojemność akumulatora zależy od wielu czynników. Na pierwszym miejscu pojemność zależy od nominalnej pojemności, stanu naładowania i stanu zużycia akumulatora. Są to warunki zależne od samego akumulatora.

Na wynik pomiaru mają wpływ także warunki otoczenia oraz rodzaj obciążenia przy jakim został wykonany pomiar. Są to czynniki niezależne od stanu akumulatora.

Wynik pomiaru pojemnościowego akumulatora zależy od czasu wykonania pomiaru. Jest to oznaczane najczęściej symbolami C5, C10, C20.

Przyjmując, że akumulator jest: nowy, w pełni sprawny i w pełni naładowany, wyniki pomiaru są różne w zależności od:

  • intensywności wyładowania (jakim prądem obciążony został akumulator)
  • napięcia przy którym zakończony został pomiar

Pojemność akumulatora C5, C10, C20

Akumulator poddany obciążeniu 5A utrzyma napięcie przez 20 godzin. Oznacza to, że akumulator ma pojemność C20 = 100Ah (5A x 20h).

Ten sam egzemplarz akumulatora, obciążony prądem 9.5A utrzyma napięcie przez 10 godzin. Oznacza to, że akumulator ma pojemność C10 = 95Ah (9.5A x 10h).

Kolejny typowy czas pomiaru dla akumulatorów ołowiowych to 5 godzin. Ten sam egzemplarz akumulatora, obciążony prądem 17A utrzyma napięcie przez 5 godzin. Oznacza to, że akumulator ma pojemność C5 = 85Ah (17A x 5h).

Pojemność C20 odnosi się do takiego obciążenia jakie akumulator jest w stanie obsłużyć w czasie 20 godzin. Mówiąc ogólnie liczba znajdująca się po literze C oznacza długość rozładowania w godzinach. C jest pierwszą literą słowa capacity (ang. pojemność).

Podobnie podaje się pojemność dla akumulatorków Li-ion (litowo-jonowych) - takich jakie stosuje się w telefonach komórkowych czy też latarkach.

Napięcie zakończenia pomiaru

Drugi czynnik - napięcie odcięcia - zakończenia pomiaru jest bardzo rzadko brany ale również ma wpływ na wynik. Akumulator rozładowany do napięcia 11V nieco uzyska gorszy wynik pomiaru (mniejszą pojemność) niż ten sam akumulator rozładowany do napięcia 9V czy nawet 8.5V. Przy powolnych rozładowaniach, trwających 10-20 godzin, różnica wynosi około 7%. Natomiast przy intensywnych rozładowaniach, wartość napięcia odcięcia ma większe znaczenie, różnica w zmierzonej pojemności pomiędzy napięciem 9V i 11V może wynieść około 30%.

Zarówno wartości napięcia zakończenia pomiaru jak i prąd obciążenia może być podawany w przeliczeniu na cały akumulator lub na pojedynczą celę. Popularne jest również testowanie akumulatora obciążeniem o stałej mocy i prądzie zmieniającym się wraz ze spadkiem napięcia.

Równanie Puekert'a

Zależność pomiędzy energia uzyskaną przy rozładowaniu oraz wartością obciążenia opisuje prawo Puekert'a. Na podstawie równania Puekert'a oraz wyników faktycznie przeprowadzonych rozładowań możliwe jest obliczenie pojemności akumulatora dla innych czasów rozładowań.