Różna pojemność akumulatora C1, C5, C10, C20; równanie Puekert'a.

Różna pojemność w karcie tego samego akumulatora? Na wynik pomiaru wpływ ma zastosowane obciążenie kontrolne. Który akumulator jest lepszy: 100Ah C20 czy 95 Ah C10 czy może 85Ah C5?

Pojemność Cx akumulatora ołowiowo - kwasowego

Pojemność akumulatora ołowiowo - kwasowego podawana jest najczęściej z dopiskiem C20. Wartość ta odnosi się do takiego obciążenia jakie akumulator jest w stanie obsłużyć w czasie 20 godzin.

Liczba znajdująca się po literze C oznacza długość rozładowania w godzinach. C jest pierwszą literą słowa capacity (ang. pojemność).

Tabela pojemności akumulatora

Tabela pojemności akumulatora C20, C10, C5, C1

Z tabeli wynika, że ten sam akumulator a różne pojemności? Czy w takim razie producent może podawać dowolną z nich?

Czas rozładowania nie zawsze jest podany obok pojemności wyrażonej w [Ah]. Wtedy nie wiadomo jakiego czasu rozładowania dotyczy podana pojemność. W przypadku akumulatorów żelowych, zakładać można, że chodzi o pojemność C20 - czyli rozładowanie w czasie 20h. Wynik pomiaru C20 będzie wyższy (lepszy) niż pomiarów C10, C5 itd. prowadzonych w takich samych warunkach (ale przy większym obciążeniu i krótszym czasie).

Różnice w zmierzonej pojemności różnią się bardzo wyraźnie, w zależności od czasu rozładowania ale również od napięcia zakończenia pomiaru.

Pojemność akumulatora C5, C10, C20

Akumulator poddany obciążeniu 5A utrzyma napięcie, powyżej przyjętego napięcia odcięcia, przez 20 godzin. Oznacza to, że akumulator ma pojemność C20 = 100Ah (5A x 20h) dla wybranego napięcia odcięcia (zakończenia rozładowania).

Ten sam egzemplarz akumulatora, obciążony prądem 9.5A utrzyma napięcie, powyżej granicy napięcia odcięcia, przez 10 godzin. Oznacza to, że akumulator ma pojemność C10 = 95Ah (9.5A x 10h).

Kolejny typowy czas pomiaru dla akumulatorów ołowiowych to 5 godzin. Ten sam egzemplarz akumulatora, obciążony prądem 17A utrzyma napięcie przez 5 godzin. Oznacza to, że akumulator ma pojemność C5 = 85Ah (17A x 5h).

Patrząc na ostatni wiersz tabeli, ponownie ten sam akumulator, obciążony prądem 66.2A, utrzyma napięcie tylko przez jedną godzinę. Oznacza to, że akumulator ma pojemność C1 = 66.2Ah (66.2A x 1h).

Wniosek: pojemność akumulatora - zmierzona ilość amperogodzin, zależy od wielkości obciążenia. Zobacz przykładowy test pojemności zestawu akumulatorów.

Inne czynniki wpływające na wynik pomiaru

Na wynik pomiaru wpływ ma więcej czynników, m.in. napięcie, przy którym pomiar zostanie zakończony, temperatura, stan naładowania akumulatora.

W omawianej powyżej tabeli jest to 1.75V na ogniwo dla rozładowań C20, C10, C5 i 1.5V na ogniwo dla rozładowania C1.

Pojemność Cx akumulatorów Li-ion

Podobnie podaje się pojemność dla akumulatorków Li-ion (litowo-jonowych) - takich jakie stosuje się w telefonach komórkowych czy też latarkach. Z tą różnicą, że najczęściej operujemy pojemnością C1. To znaczy, że pojemność podawana jest dla takiego obciążenia jakie akumulator wytrzyma przez jedną godzinę.

Równanie Puekert'a

Zależność pomiędzy energia uzyskaną przy rozładowaniu oraz wartością obciążenia opisuje prawo Puekert'a. Na podstawie równania Puekert'a oraz wyników faktycznie przeprowadzonych rozładowań możliwe jest obliczenie pojemności akumulatora dla innych czasów rozładowań.


© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024