Różny czas podtrzymania z takiej samej pojemności i ilości akumulatorów.

Łączyć akumulatory czy rozładowywać kolejno jeden po drugim? Kiedy uzyskamy dłuższy czas podtrzymania? Lepiej połączyć szeregowo czy równolegle?

Czy wiesz, że cztery akumulatory 100Ah połączone równolegle (w sumie 400Ah), utrzymają napięcie zdecydowanie dłużej niż gdyby były rozładowywane takim samym prądem ale każdy osobno, jeden po drugim?

Różne czasy podtrzymania z tej samej pojemności

Test pojemnościowy, przeprowadzony na czterech akumulatorach 100Ah 12V Europower EPS 100-12. Zastosowano obciążenie regulowane, rezystancyjne 200A.

Opcja A - test wykonywany kolejno

Każdy akumulator obciążany osobno:

  • akumulator nr 1 obciążany prądem 200A i rozładowany do 10.5V
  • bezpośrednio po rozładowaniu pierwszego akumulatora poddajemy takiej samej próbie akumulator nr 2
  • i podobnie kolejno akumulatory nr 3 i 4

Sumaryczny czas podtrzymania obciążenia 200A przez cztery akumulatory 100Ah obciążane kolejno, jeden po drugim (w sumie 400Ah): 60 minut.

Każdy z nich utrzymał obciążenie przez około 15 min.

Opcja B - test wykonywany jednocześnie

Obciążamy następny zestaw czterech akumulatorów (takie same EPS100-12). Tym razem akumulatory połączone są równolegle, w jedną baterię, tak aby uzyskać pojemność 400 Ah 12V.

  • bank czterech akumulatorów 100Ah połączonych równolegle; obciążenie prądem 200A, rozładowanie do napięcia 10.5V

Sumaryczny czas podtrzymania obciążenia 200A przez cztery akumulatory 100Ah obciążone razem - połączone równolegle: 87 minut.

Wydajność akumulatorów połączonych szeregowo

Podobny wynik, jeżeli chodzi o moc uzyskaną w danym czasie, otrzymalibyśmy porównując akumulatory rozładowywane kolejno jeden po drugim z zestawem połączonym szeregowo.

W takim teście porównać można by tylko moc ponieważ napięcie i natężenie prądu było by inne dla układu pracującego na 12V a inne dla układu pracującego na 48V.

Można zakładać, że zestaw połączony szeregowo na 48V dał by sumarycznie nieco więcej mocy od zestawu połączonego równolegle na 12V, ponieważ straty na kablach by były niższe.

Wydajność przetwarzania energii na napięciu 12V i 48V w tym wypadku nie jest przedmiotem testu, bo zależy od zasilanego urządzenia.

Długość czasu podtrzymania rośnie szybciej niż różnica pojemności. Przy intensywnych rozładowaniach, korzystne jest posiadanie większego banku akumulatorów.


© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024