Tradycyjne akumulatory ołowiowo - kwasowe.

Akumulatory AGM oraz żelowe zaliczają się również do akumulatorów ołowiowo-kwasowych. W porównaniu do tradycyjnych akumulatorów, spotykanych w większości samochodów, akumulatory VRLA posiadają szereg cech wyróżniających.

W tradycyjnym akumulatorze, elektrolitem jest również roztwór kwasu siarkowego, jednak występuje w postaci płynnej. Z tego powodu istnieje ryzyko wycieku, wylania się elektrolitu w przypadku uszkodzenia obudowy albo ustawienia w pozycji odchylonej o pionu.

Tradycyjny akumulator ołowiowo - kwasowy zalicza się do akumulatorów obsługowych. To oznacza, że konieczne jest przeprowadzanie okresowych kontroli poziomu oraz stanu elektrolitu. W akumulatorach obsługowych, mokrych ubytki elektrolitu następują w sposób naturalny w trakcie ładowania akumulatora, w wyniku gazowania. Gęstość elektrolitu można zbadać aerometrem i na tej podstawie ocenić stan akumulatora. Pomiar taki należy przeprowadzać w stanie pełnego naładowania. W razie potrzeby ubytki elektrolitu należy uzupełniać wodą destylowaną.

W przypadku zestawów mokrych akumulatorów o znacznych pojemnościach, w wyniku gazowania dochodzi o wydzielenia znacznych ilości wybuchowej mieszaniny tlenu i wodoru. Przy tym należy dodać iż nie jest to wynik błędu lub awarii tylko naturalny proces związany z użytkowaniem akumulatora. Z tego względu szczególną wagę należy przykładać do przepisów ppoż., zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń oraz zachowania odległości od źródeł ognia lub iskrzenia.

Ze względu na otwartą konstrukcję możliwe są również ubytki elektrolitu powodowane wyciekiem. W takim przypadku oprócz pogorszenia stanu akumulatora może dojść do korozji elementów na których ustawiony jest akumulator.

W porównaniu do akumulatorów VRLA, mokre akumulatory obsługowe posiadają niższą odporność na podwyższoną temperaturę.