Zasilanie awaryjne - bezprzerwowa dostawa energii.

Akumulatory przemysłowe

Nieprzerwana dostawa energii elektrycznej to w dzisiejszym świecie konieczność. Nasze uzależnienie od urządzeń zasilanych elektrycznie sprawia, że każda przerwa w zasilaniu to prawdziwy szok nie tylko w serwerowni ale również w domu.

Zasilanie w domu

Do tego, że energia elektryczna jest ciągle dostępna przyzwyczajamy się już od dziecka. Ze względu na wysoką sprawność ogólnodostępnej sieci energetycznej, mieszkańcy większych skupisk ludzkich nie są przyzwyczajeni do przerw w zasilaniu. Z tego względu każda przerwa jest zaskoczeniem, zwykle nie jesteśmy na taką sytuację przygotowani. Brak energii elektrycznej skutecznie uniemożliwia korzystanie z komputera lub internetu, urządzeń RTV i AGD.

Oprócz utrudnień związanych z brakiem prądu w domu wystąpić mogą również zagrożenia. Niektóre z urządzeń działających w gospodarstwach domowych, szczególnie takie jak piece CO, kominki z płaszczem wodnym, instalacje solarne wymagają stałej dostawy energii elektrycznej. Nie chodzi tyko o nieprzerwane ich działanie w celu dostarczania ciepła do grzejników czy podgrzewanie bieżącej wody. Bardzo często urządzenia takie staja się zagrożeniem gdy nagle zostanie odcięte zasilanie - nie ma możliwości bezpiecznego ich wyłączenia.

Z tego względu, również w domu, warto rozpatrzyć awaryjne zasilanie stosownie do potrzeb. Może to być podniesienie komfortu i uniezależnienie się od przerw w dostawie energii elektrycznej. Może również chodzić o nasze bezpieczeństwo. Ważne aby ustalić, które urządzenia muszą pracować i przez jak długi czas w przypadku zaniku zasilania. Na tej podstawie można ustalić zapotrzebowanie na moc i wybrać odpowiednia przetwornicę oraz akumulatory bezobsługowe o stosownej do zapotrzebowania pojemności.

Bezprzerwowe zasilanie urządzeń przemysłowych

W przemyśle już od wielu lat zasilanie bezprzerwowe jest standardem. Czasem chodzi o względy ekonomiczne - czyli ochronę przed stratami wywołanymi brakiem zasilania, bardzo często jednak obowiązek posiadania zasilania awaryjnego o określonym parametrach minimalnych regulują odpowiednie przepisy. W takich przypadkach posiadanie baterii akumulatorów oraz zasilacza UPS odpowiedniej mocy jest koniecznością.

Trzonem zasilania awaryjnego jest bateria akumulatorów o pojemności odpowiedniej do zapotrzebowania na moc. Bardzo często pomiędzy baterią akumulatorów żelowych a odbiornikami działa przetwornica zamieniającą napięcie stałe dostarczane z baterii na napięcie zmienne 230V lub 380V.

Wspomaganie przez generatory spalinowe

Bardzo często zasilanie akumulatorowe wspomagane jest przez generatory spalinowe, produkujące energię elektryczną. Mimo wysokich kosztów takich instalacji i tak jest to bardziej opłacalne niż utrzymywanie baterii o dużych pojemnościach. Akumulatory, nawet te najlepsze, stopniowo tracą pojemność w czasie eksploatacji, wymagają przeprowadzania okresowych pomiarów i czynności serwisowych a co kilka lub kilkanaście lat trzeba je wymienić.

Agregaty prądotwórcze

Agregat prądotwórczy pozwala na znacznie zmniejszenie pojemności akumulatorów wymaganej do zachowania bezprzerwowej pracy. W zestawie z agregatem stosowane są najczęściej akumulatory o podwyższonej wydajności prądowej określane często jako high rate. Takie akumulatory, najczęściej wykonane w technologii AGM pozwalają na uzyskanie około 20-30% większej pojemności i wydajności prądowej w porównaniu do standardowych rozwiązań. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie przestrzeni wymaganej na przechowywanie akumulatorów i obciążenie ich znacznie większym prądem.

© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024