Akumulatory do zasilania pomp przeciwpożarowych.

Akumulatory do zasilania pomp przeciwpożarowych.

Zasilanie pomp przeciwpożarowych wymaga zastosowania dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zastosowania sieci energetycznej konieczne jest zapewnienie awaryjnego, drugiego źródła zasilania.

Pompy przeciwpożarowe przez większość czasu czekają w uśpieniu i przy odrobinie szczęścia mogą nigdy nie brać udziału w prawdziwej akcji gaśniczej, tak długo jak będzie stał budynek. Jednak o ich skuteczności decyduje możliwość użycia w każdych warunkach a w szczególności przy braku zasilania spowodowanym przez pożar i prowadzoną akcję ratunkową.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. pompy przeciwpożarowe w systemach o zapotrzebowaniu na wodę większą niż 20 dm3 / s zasilane muszą być z dwóch niezależnych źródeł. Podstawowe zasilanie stanowić może sieć energetyczna - niezależny obwód przeznaczony wyłącznie do tego celu. Zapasowym zasilaniem dla pomp może być bateria akumulatorów w razie potrzeby wspomagana spalinowym agregatem prądotwórczym. Przy czym należy przewidzieć minimalny czas podtrzymania określa się na cztery godziny pod pełnym obciążeniem. Ze względu na bezpieczeństwo prowadzonej akcji gaśniczej wystąpienie braku zasilania podstawowego jest bardzo prawdopodobne.

Pompy przeciwpożarowe muszą zapewnić dostawę wody, pod minimalnym wymaganym przez zasilane urządzenia ciśnieniem do najdalszych zakątków budynku. Ze względu na znaczne moce pomp ppoż. a tym samym zapotrzebowanie na dużą ilość energii bardzo często stosuje się pompy spalinowe. W przypadku pomp spalinowych akumulatory służą jedynie do rozruchu jednak ich pojemność i stan muszą być okresowo kontrolowane. Zastosowanie pomp spalinowych pozwala na znaczne obniżenie kosztów utrzymania akumulatorów.

Do zasilania pomp przeciwpożarowych najczęściej stosuje się baterie akumulatorów 24V lub 48V o pojemnościach z przedziału 80 Ah do 230 Ah. Na przykład:

Do łączenia akumulatorów w baterie stosuje się przewody miedziane, najczęściej o przekroju minimum 50 mm kwadrat.

Pozostałe urządzenia gaśnicze

Inne urządzenia gaśnicze to gaśnice:

  • wodne (tryskaczowe i zraszaczowe),
  • parowe,
  • pianowe,
  • gazowe i aerozolowe,
  • proszkowe.

Rodzaj i typ gaśnic musi być dopasowany do typów pożarów jakie mogą wystąpić w danym miejscu ważne jest także zgodne z wytycznymi rozmieszczenie gaśnic. Zainstalowane w budynku gaśnice muszą mieć aktualne przeglądy techniczne i być odpowiednio konserwowane.

Uzupełnieniem sprzętu gaśniczego są węże, które również musząprzechodzić muszą przez odpowiednie okresowe próby ciśnieniowe. Terminy i sposoby doboru i przeglądu sprzętu gaśniczego ściśle określają przepisy przeciwpożarowe.


© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024