Czy ładować nowy akumulator po zakupie, przed użyciem.

Czy ładować nowy akumulator po zakupie, przed użyciem.

Czy trzeba ładować nowy akumulator po zakupie?

Akumulatory bezobsługowe są sprzedawane w stanie naładowanym.

Bezpośrednio po rozpakowaniu należy sprawdzić akumulator:

  • zmierzyć napięcie
  • wykluczyć uszkodzenia mechaniczne obudowy (przykłady)

i jeżeli nie ma zastrzeżeń można go zamontować bez uprzedniego doładowywania.

Napięcie nowego akumulatora po zakupie

Napięcie zmierzone po rozpakowaniu nowego akumulatora może być niższe niż napięcie spoczynkowe, w trakcie dalszej eksploatacji. Zwykle miernik pokazuje na zaciskach 12,6-12,9V. Obniżenie napięcia w trakcie transportu z fabryki jest normalnym zjawiskiem - jest to tak zwane samorozładowanie.

Doładowywanie przed montażem

W większości przypadków nie ma konieczności dodatkowego ładowania przed montażem. Urządzenie wyposażone we wbudowaną ładowarkę, doładuje akumulator (w razie potrzeby) i przełączy się w tryb podtrzymania - buforowy.

Wiele systemów posiada ładowarki o bardzo malej wydajności. Doładowanie akumulatora w systemie alarmowym może zająć około 20 godzin. Przy znacznie obniżonym napięciu można doładować akumulator zewnętrzną ładowarką, tak aby szybciej uzyskać pełną pojemność.

W urządzeniach nieposiadających wbudowanej ładowarki (np.: latarka zasilana z akumulatora) czas pracy na niedoładowanym akumulatorze będzie krótszy. Poza tym nie ma innych niedogodności albo zagrożeń dla urządzenia.

Zasiarczenie płyt akumulatora

Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłużej powoduje zasiarczenie płyt, co jest procesem trudnym do odwrócenia. Dlatego, jeżeli akumulator jest niedoładowany i wiadomo, że przez jakiś czas będzie się znajdował na półce lub w niezasilanym urządzeniu, trzeba go doładować.

Samorozładowanie - utrata napięcia

Szybkość samorozładowania jest charakterystyczna dla danego modelu i jest określona w karcie katalogowej. Akumulatory żelowe ulegają samorozładowaniu w tempie około 3% pojemności / miesiąc, w temperaturze otoczenia 20 st. C.

W niższych temperaturach zjawisko samoistnego rozładowywania się przebiega wolniej. Przy wyższej temperaturze otoczenia, napięcie akumulatorów obniża się szybciej. Jest to związane z tempem zachodzenia reakcji chemicznych.

Na intensywność samorozładowania wpływ ma również wilgotność i ewentualne zanieczyszczenia w miejscu składowania. Magazynowanie powinno się odbywać w miejscu: chłodnym, suchym i pozbawionym zanieczyszczeń, zapylenia.

Doładowywanie magazynowanego akumulatora

Akumulatory magazynowane przez dłuższy czas lub poza sezonem użytkowania powinny być okresowo doładowywane. Częstotliwość doładowywania zależy od temperatury przechowywania. Zakładając magazynowanie w temperaturze 20 st. C, akumulatory powinny był doładowywane co trzy miesiące. Datę ostatniego doładowania najlepiej zanotować.

Akumulatory bezobsługowe AGM można pozostawić na stałe podłączone do ładowarki automatycznej, przeznaczonej do danego typu akumulatorów. Najkorzystniej jest gdy akumulator pozostaje na dolnej granicy napięcia buforowego (zwykle określone na poziomie 13,5V). Niektóre ładowarki po zakończeniu ładowania pozostawiają akumulator na jeszcze niższym napięciu (około 13,2V).

Spotykane są również rozwiązania automatyczne polegające na okresowym doładowywaniu akumulatora, np.: raz na tydzień lub gdy napięcie spadnie poniżej ustalonego progu.

Ładowarki działające z przerwami sprawdzą się najlepiej przy przechowywaniu akumulatorów ponieważ nie wymagają nadzoru, utrzymują akumulator przez cały czas gotowy do użycia i poprawnie doładowany a jednocześnie minimalizują utratę elektrolitu związaną ze zbyt intensywnym doładowywaniem.

Warto sprawdzić jeżeli akumulator ma dłużej poleżeć

Pozostawiając akumulator podłączony do automatycznej ładowarki na dłuższy czas warto sprawdzić:

Jakie jest napięcie buforowe, konserwacyjne po pełnym naładowaniu akumulatora. Różne ładowarki mogą mieć rozmaite ustawienia oraz programy ładowania dlatego sprawdzając napięcie trzeba uwzględnić w jakiej fazie znajduje się ładowanie.

Większość producentów zaleca aby dla akumulatora AGM 12V, napięcie buforowe nie było wyższe niż 13,8V w temperaturze 20 st. Wyższe temperatury wymuszają obniżenie napięcia w celu uniknięcia gazowania i niemożliwych do zrekompensowania strat elektrolitu.

Co się stanie przy chwilowym zaniku zasilania

Planujesz pozostawić akumulator na dłuższy czas, podłączony pod automatyczną ładowarkę, która zadba o utrzymanie prawidłowego napięcia i skompensuje samorozładowanie?

Warto wtedy wiedzieć co się stanie po chwilowym zaniku zasilania. Czy ładowarka wróci do takiego trybu jaki ustawiliśmy?

Aby to sprawdzić czy ładowarka pamięta ustawienia:

  • podłącz akumulator do ładowarki a ładowarkę do zasilania sieciowego
  • ustaw żądane parametry ładowania i rozpocznij ładowanie (utrzymanie akumulatora)
  • wyjmij wtyczkę zasilającą ładowarkę z gniazda 230V na minutę
  • podłącz ponownie zasilanie sieciowe - włącz wtyczkę

Czy po ponownym podłączeniu do prądu ładowarka "pamięta" ustawienia i wraca do tryby konserwacji i ładuje akumulator z ustawionymi wcześniej parametrami?

Niektóre, nawet bardzo zaawansowane ładowarki, nie posiadają pamięci ustawień a to może oznaczać, że nie spełnią swojej funkcji. Po zaniku zasilania ładowarka może przejść w tryb konfiguracji i oczekiwać na wprowadzenie ustawień i rozpoczęcie ładowania.

Nie można jednoznacznie orzec czy pamięć ustawień to zaleta czy wada. Trzeba mieć jednak świadomość jak zachowuje się dana ładowarka.

Akumulator pozostawiony na zimę, pod opieką ładowarki, która nie pamięta ustawień, po pierwszym zaniku zasilania przestanie być ładowany. Na wiosnę może już się nie nadawać do odratowania.


Zobacz również:

Uszkodzona obudowa akumulatora, peknięcie, wgniecienie, wyciek elektrolitu.

Uszkodzona obudowa akumulatora, peknięcie, wgniecienie, wyciek elektrolitu.

Akumulator wygląda na uszkodzony: wgnieciona obudowa, peknięta ścianka, nieszczelność, wyciek? Czy można bezpiecznie używać taką baterię? Czytaj dalej ...