Czy ładować nowy akumulator po zakupie, przed użyciem?

Czy ładować nowy akumulator po zakupie, przed użyciem?

Nowy akumulator czy doładować przed uzyciem? Instrukcja postępowania, tabela napięć akumulatora, po długim magazynowaniu. Co sprawdzić aby nie uszkodzić nowej baterii?

Czy trzeba ładować nowo zakupiony akumulator?

Akumulatory bezobsługowe są sprzedawane w stanie naładowanym.

Bezpośrednio po rozpakowaniu należy sprawdzić akumulator:

  • zmierzyć napięcie
  • wykluczyć uszkodzenia mechaniczne obudowy (przykłady)

i jeżeli nie ma zastrzeżeń można go zamontować bez uprzedniego doładowywania.

Napięcie nowego akumulatora po zakupie

Napięcie zmierzone po rozpakowaniu nowego akumulatora może być niższe niż napięcie spoczynkowe, w trakcie dalszej eksploatacji.

Po rozpakowaniu nowego akumulatora, miernik pokazuje na zaciskach zwykle 12,6-12,9V. Obniżenie napięcia w trakcie transportu z fabryki jest normalnym zjawiskiem - jest to tak zwane samorozładowanie.

Doładowywanie przed montażem

W większości przypadków nie ma konieczności dodatkowego ładowania przed montażem. Urządzenie wyposażone we wbudowaną ładowarkę, doładuje akumulator (w razie potrzeby) a następnie przełączy się w tryb podtrzymania - buforowy.

Wiele systemów posiada ładowarki o bardzo malej wydajności. Doładowanie akumulatora w systemie alarmowym może zająć około 20 godzin. Przy znacznie obniżonym napięciu, warto doładować akumulator zewnętrzną ładowarką automatyczną, tak aby szybciej uzyskać pełną pojemność.

W urządzeniach nieposiadających wbudowanej ładowarki (np.: latarka zasilana z akumulatora) czas pracy na niedoładowanym akumulatorze będzie krótszy. Poza tym nie ma innych niedogodności albo zagrożeń dla urządzenia.

Nowy akumulator samochodowy

Układy ładowania współczesnych samochodów posiadają relatywnie wysoką wydajność, w stosunku pojemności akumulatora. Dlatego, przy pracującym silniku, doładowanie nowo zamontowanego akumulatora nastąpi sprawnie. Nie jest to sytuacja idealna i trochę lepiej będzie dla akumulatora, jeżeli podładujemy go na spokojnie w garażu, małym prądem (około 10-20% pojemności).

Pytanie jednak czy będziemy w stanie podstępować podobnie, za każdym razem, gdy akumulator się wyładuje bo: samochód stał przez dłuższy czas, słuchaliśmy radia, zostały włączone światła itp.

Samochody z alternatorem i efektywnym ładowaniem

Można zakładać, że układ elektryczny współczesnego samochodu, jest przystosowany do nowo zakupionego akumulatora o danej pojemności. Tym samym pojazd jest w stanie go prawidłowo doładować, niezależnie od napięcia początkowego.

Powolne doładowanie przed montażem ma tym większy sens im niższe jest napięcie montowanego akumulatora. Przy niskim napięciu początkowym:

  • rozruch jest utrudniony - słychać, że "ledwo kręci",
  • w trakcie pracy rozrusznika spada napięcie akumulatora znacznie poniżej 10V,
  • po uruchomieniu silnika akumulator jest ładowany intensywnie (co nie jest idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia żywotności baterii).

Sprawność akumulatora, który przez dłuższy czas był przechowywany z obniżonym napięciem, może być bardzo niska. Nawet po naładowaniu taki akumulator może mieć znacznie obniżoną pojemność.

Akumulatory w autach zabytkowych

Inaczej sytuacja wygląda w samochodach starszaj daty, klasycznych autach zabytkowych. Oldtimery fabrycznie nie były wyposażone w efektywne alternatory. Dodajac do tego małe przebiegi i długi czas postoju efektem może być pemanentnie niedoładowany akumulator.

Montujac nowy akumulator do samochodu, który być może nie będzie miał sposobności go doładować, warto zadbać o zewnętrzne ładowanie.

Zasiarczenie płyt akumulatora

Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłużej powoduje zasiarczenie płyt, co jest procesem trudnym do odwrócenia. Dlatego, jeżeli akumulator jest niedoładowany i wiadomo, że przez jakiś czas będzie się znajdował na półce lub w niezasilanym urządzeniu, trzeba go doładować.

Również "akumulatory głębokiego rozładowania" nie powinny być przechowywane w stanie niedoładowanym. Akumulator głębokiego rozładowania również jest podatny na zasiarczenie płyt.

Doładowywanie magazynowanego akumulatora

Akumulatory magazynowane przez dłuższy czas lub poza sezonem użytkowania powinny być okresowo doładowywane.

Częstotliwość doładowywania zależy głównie od temperatury przechowywania. Zakładając magazynowanie w temperaturze 20 st. C, akumulatory powinny być sprawdzane woltomierzem co trzy miesiące i w razie stwierdzenia spadku napięcia doładowywane.

Datę ostatniego doładowania oraz napięcie spoczynkowe najlepiej zanotować. Na tej podstawie można stwierdzić w jakim czasie nastąpił spadek napięcia i jaka jest różnica napięć.

Ładowarka na stałe podłączona do akumulatora

Akumulatory bezobsługowe AGM można pozostawić na stałe podłączone do ładowarki automatycznej, przeznaczonej do danego typu akumulatorów. Najkorzystniej jest gdy akumulator pozostaje na dolnej granicy napięcia buforowego (zwykle określone na poziomie 13,5V). Niektóre ładowarki, po zakończeniu ładowania, pozostawiają akumulator na jeszcze niższym napięciu (około 13,2V).

Doładowywanie cykliczne

Spotykane są również rozwiązania automatyczne polegające na okresowym doładowywaniu akumulatora, np.: raz na tydzień lub gdy napięcie spadnie poniżej ustalonego progu.

Ładowarki działające z przerwami sprawdzą się najlepiej przy przechowywaniu akumulatorów ponieważ nie wymagają nadzoru, utrzymują akumulator przez cały czas gotowy do użycia i poprawnie doładowany a jednocześnie minimalizują utratę elektrolitu związaną ze zbyt intensywnym doładowywaniem.

Sprawdzić jeżeli akumulator ma poleżeć

Pozostawiając akumulator podłączony do automatycznej ładowarki na dłuższy czas warto sprawdzić:

Napięcie buforowe

Jakie jest napięcie buforowe, konserwacyjne po pełnym naładowaniu akumulatora. Różne ładowarki mogą mieć rozmaite ustawienia oraz programy ładowania dlatego sprawdzając napięcie trzeba uwzględnić w jakiej fazie znajduje się ładowanie.

Większość producentów zaleca aby dla akumulatora AGM 12V, napięcie buforowe nie było wyższe niż 13,8V w temperaturze 20 st. Wyższe temperatury wymuszają obniżenie napięcia w celu uniknięcia gazowania i niemożliwych do zrekompensowania strat elektrolitu.

Chwilowy zanik zasilania

Planujesz pozostawić akumulator na dłuższy czas, podłączony pod automatyczną ładowarkę, która zadba o utrzymanie prawidłowego napięcia i skompensuje samorozładowanie?

Warto wtedy wiedzieć co się stanie po chwilowym braku zasilania. Czy ładowarka wróci do takiego trybu jaki ustawiliśmy?

Aby to sprawdzić czy ładowarka pamięta ustawienia:

  • podłącz akumulator do ładowarki a ładowarkę do zasilania sieciowego
  • ustaw żądane parametry ładowania i rozpocznij ładowanie (utrzymanie akumulatora)
  • wyjmij wtyczkę zasilającą ładowarkę z gniazda 230V na minutę
  • podłącz ponownie zasilanie sieciowe - włącz wtyczkę

Czy po ponownym podłączeniu do prądu ładowarka "pamięta" ustawienia i wraca do tryby konserwacji i ładuje akumulator z ustawionymi wcześniej parametrami?

Niektóre, nawet bardzo zaawansowane ładowarki, nie posiadają pamięci ustawień a to może oznaczać, że nie spełnią swojej funkcji. Po zaniku zasilania ładowarka może przejść w tryb konfiguracji i oczekiwać na wprowadzenie ustawień i rozpoczęcie ładowania.

W takim przypadku akumulator pozostawiony na zimę, mimo podłączenia przez cały czas do ładowarki, nie będzie ładowany.

Nie można jednoznacznie orzec czy pamięć ustawień to zaleta czy wada. Trzeba mieć jednak świadomość jak zachowuje się dana ładowarka.

Akumulator pozostawiony na zimę, pod opieką ładowarki, która nie pamięta ustawień, po pierwszym zaniku zasilania przestanie być ładowany. W wyniku niedoładowania, na wiosnę może być już niezdatny do użytku.

© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024