Bezpieczne przechowywanie baterii i akumulatorów

Przechowywanie baterii i akumulatorów wymaga zapewnienia odpowiednich warunków. W idealnej sytuacji zakupione ogniwa powinny zostać wprowadzone od razu do eksploatacji. Zwykle nie jest to możliwe i konieczne jest utrzymanie pewnego zapasu, jednak nie jest wskazane robienie zakupów ze zbyt dużym wyprzedzeniem.

Wszelkie ogniwa chemiczne podatne są na utratę ładunku elektrycznego - samo-rozładowanie. Intensywność samorozładowania baterii zależna jest od rodzaju ogniwa, typu baterii, stopnia zużycia (ewentualne zwarcia) oraz od czynnika na który mamy największy wpływ - od temperatury.

Temperatura przechowywania akumulatorów

Zbyt niska temperatura może prowadzić do uszkodzeń związanych z zamarzaniem elektrolitu oraz degradacją elementów obudowy, uszczelek.

Zbyt wysoka temperatura magazynowania przyspiesza proces samorozładowania i zmusza do częstszego doładowywania akumulatorów a w przypadku baterii jednorazowych bezpowrotnie obniża ich pojemność (skraca termin przydatności).

Dla większości baterii optymalne będzie przechowywanie w temperaturze 6-15 st. C.

Pozostawienie akumulatora żelowego w stanie rozładowania powoduje, zasiarczenie - czyli formowanie się coraz większych kryształów siarki na płytach. Proces ten jest odwracalny, o ile nie doszło do utworzenia dużych kryształków (długie przechowywanie z obniżonym napięciem) wystarczy zwykłe doładowanie akumulatora.

Odsiarczanie akumulatora

Ratunkiem dla akumulatora, o którym wszyscy zapomnieli i uległ powolnemu rozładowaniu w wyniku długotrwałego przechowywania, może okazać się ładowarka z funkcją odsiarczania. Ładowarka taka przeprowadza testy a następnie traktuje akumulator serią impulsów podwyższonego napięcia. Takie działania bardzo często są w stanie odbudować duży procent utraconej pojemności.

W wyniku odsiarczania skrystalizowana na płytach akumulatora siarka wraca ponownie do elektrolitu, zwiększając jego gęstość.

Odsiarczanie akumulatora - czyli traktowanie impulsami podwyższonego napięcia lub utrzymywanie na stałe pod podwyższonym napięciem ma niestety również niszczące działanie i nie może być przeprowadzane zbyt często.

Podstawowym warunkiem jest niedopuszczenie do przepływu dużego prądu. Zasiarczony akumulator ma znacznie podwyższoną rezystancję wewnętrzną, dlatego mimo wysokiego napięcia nie dochodzi o przepływu proporcjonalnie dużego prądu.

Wraz ze spadkiem rezystancji sytuacja ulega zmianie - ładowarka prowadząca odsiarczanie musi wychwycić ten moment i odpowiednio zmodyfikować parametry aby nie doprowadzić na wydzielenia nadmiernej mocy.

Utrzymywanie podwyższonego napięcia przez wiele godzin czy dni doprowadzi do traty elektrolitu, co dla akumulatorów bezobsługowych oznacza całkowite wyeksploatowanie i konieczność wymiany.

Jak często ładować magazynowane akumulatory?

Baterie ołowiowo kwasowe - czyli akumulatory żelowe oraz akumulatory AGM powinny być sprawdzane co 3-6 miesięcy i w razie obniżenia napięcia poniżej 12,6 V doładowywane. Sprawdzanie trzeba przeprowadzać częściej jeżeli baterie są przechowywane w temperaturach powyżej 20 stopni C. Zalecenia te mogą się różnić w zależności od marki i zawsze należy się stosować do zaleceń zawartych w instrukcji eksploatacji danego modelu.