Bezpieczne przechowywanie baterii i akumulatorów

Bezpieczne przechowywanie baterii i akumulatorów

Przechowywanie baterii i akumulatorów wymaga zapewnienia odpowiednich warunków. W idealnej sytuacji zakupione ogniwa powinny zostać wprowadzone od razu do eksploatacji.

Często jednak konieczne jest utrzymanie pewnego zapasu a tym samym przechowywanie części zakupionych akumulatorów na magazynie.

Samorozładowanie akumulatora

Wszelkie ogniwa chemiczne podatne są na utratę ładunku elektrycznego, czyli samo-rozładowanie. Intensywność samorozładowania baterii zależna jest od:

  • rodzaju ogniwa,
  • stopnia zużycia (ewentualne zwarcia)
  • temperatury - czynnika, na który jako użytkownik możemy mieć wpływ

Temperatura przechowywania akumulatorów

Zbyt niska temperatura może prowadzić do uszkodzeń związanych z zamarzaniem elektrolitu oraz degradacją elementów obudowy, uszczelek. Dlatego zalecane jest przechowywanie akumulatorów w temperaturach dodatnich.

Zbyt wysoka temperatura magazynowania przyspiesza proces samorozładowania akumulatorów i zmusza do częstszego doładowywania.

Dla większości baterii ołowiowych optymalne będzie przechowywanie w temperaturze 6-15 st. C.

Napięcie magazynowanego akumulatora

Pozostawienie akumulatora żelowego w stanie rozładowanym powoduje, zasiarczenie - czyli formowanie się coraz większych kryształów siarki na płytach. Proces ten jest odwracalny, pod warunkiem, że akumulator nie stał rozładowany przez długi czasi i o ile nie doszło do utworzenia dużych kryształków.

Długie przechowywanie z obniżonym napięciem powoduje trudnoodwracalne zmiany lub trwale uszkadza akumulator.

Odsiarczanie akumulatora

Ratunkiem dla akumulatora, o którym wszyscy zapomnieli i uległ powolnemu rozładowaniu w wyniku długotrwałego przechowywania, może okazać się ładowarka z funkcją odsiarczania.

Ładowarka taka przeprowadza testy a następnie traktuje akumulator serią impulsów podwyższonego napięcia. Takie działania bardzo często są w stanie odbudować duży procent utraconej pojemności.

W wyniku odsiarczania skrystalizowana na płytach akumulatora siarka wraca ponownie do elektrolitu, zwiększając jego gęstość.

Odsiarczanie akumulatora - czyli traktowanie impulsami podwyższonego napięcia lub utrzymywanie na stałe pod podwyższonym napięciem ma niestety również niszczące działanie i nie może być przeprowadzane zbyt często.

Podstawowym warunkiem jest niedopuszczenie do przepływu dużego prądu. Zasiarczony akumulator ma znacznie podwyższoną rezystancję wewnętrzną, dlatego mimo wysokiego napięcia nie dochodzi o przepływu proporcjonalnie dużego prądu.

Wraz ze spadkiem rezystancji sytuacja ulega zmianie - ładowarka prowadząca odsiarczanie musi wychwycić ten moment i odpowiednio zmodyfikować parametry aby nie doprowadzić na wydzielenia nadmiernej mocy.

Utrzymywanie podwyższonego napięcia przez wiele godzin czy dni doprowadzi do traty elektrolitu, co dla akumulatorów bezobsługowych oznacza całkowite wyeksploatowanie i konieczność wymiany.

Jak często ładować magazynowane akumulatory?

Baterie ołowiowo kwasowe - czyli akumulatory żelowe oraz akumulatory AGM powinny być sprawdzane co 3-6 miesięcy i w razie obniżenia napięcia poniżej 12,6 V doładowywane.

Sprawdzanie trzeba przeprowadzać częściej jeżeli baterie są przechowywane w temperaturach powyżej 20 stopni C.

Zalecenia te mogą się różnić w zależności od marki i zawsze należy się stosować do zaleceń zawartych w instrukcji eksploatacji danego modelu.© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024