Baterie przenośne, akumulatory przemysłowe, ogniwa niklowo-kadmowe.

Jak ustawodawca dzieli baterie i co zrobić po ich zużyciu?

Wszelkie regulacje odnośnie baterii i akumulatorów wszelkiego rodzaju, reguluje USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Ustawodawca określił precyzyjnie zasady produkcji, wprowadzania na rynek, sprzedaży baterii i akumulatorów oraz nałożył na sprzedawców jak i użytkowników zasady ekologicznego pozbywania się zużytych już ogniw.

Zużytych baterii i akumulatorów można się pozbyć na dwa sposoby

  1. zdać sprzedawcy akumulatorów przy zakupie nowych,
  2. przekazać do prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii.

Pierwsza forma - zwrot zużytych baterii przy zakupie nowych dotyczy: akumulatorów mokrych - czyli np. tradycyjnych akumulatorów samochodowych oraz akumulatorów przemysłowych. W przypadku gdy nie zwrócimy zużytych akumulatorów będziemy zobowiązani uiścić opłatę depozytową. Według obecnie obowiązującego rozporządzenia wynosi ona 35 zł od sztuki akumulatora, niezależnie od jego wagi. Opłatę depozytową pobiera od Kupującego sprzedawca i przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego. Opłatę depozytową zapłacimy, jako Kupujący zawsze wtedy, gdy akumulatory będą przeznaczone do nowych instalacji (nie będzie zużytych do wymiany).

Druga forma pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów, czyli oddawanie ich "na złom" dotyczy baterii niklowo - kadmowych i baterii przenośnych. Takie baterie należy przekazać prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii. Każdy prowadzący taki zakład musi posiadać określone uprawnienia do zbierania danego rodzaju złomu. W przypadku baterii przenośnych podmioty zbierające te odpady mogą udostępniać w różnych miejscach specjalne pojemniki, do których każdy może wrzucić zużytą baterię.

Najważniejsze, nie wyrzucajmy baterii do śmieci.

Zużyta lub uszkodzona bateria czy też akumulator stanowi zagrożenie dla środowiska a jednocześnie bardzo łatwo można się jej pozbyć w sposób ekologiczny. Pojemniki przeznaczone na zużyte baterie znajdziemy w wielu ogólnodostępnych miejscach.

Podsumowując:

akumulatory ołowiowo kwasowe (mokre i bezobsługowe)
- ustawodawca nakłada obowiązek zdania sprzedawcy lub wniesienia opłaty depozytowej
baterie niklowo kadmowe i małe baterie przenośne
zdać do punktu zbiórki, specjalnego pojemnika lub sprzedawcy