Żywotność akumulatora - ilość: cykli, lat pracy buforowej.

Akumulatory bezobsługowe różnią się budową w zależności od tego czy optymalizowane są do pracy buforowej czy do pracy jako główne źródło zasilania (cykliczne ładowanie i rozładowywanie). Różna jest również wydajność prądowa, szczególnie pod znacznym, w stosunku do pojemności akumulatora obciążeniem.

Zasilanie buforowe, awaryjne - UPS

W przypadku akumulatorów montowanych w:

  • zasilaczach UPS - zapewniających ciągłość dostawy napięcia zmiennego, takiego jak w sieci energetycznej, pomimo chwilowych awarii sieci energetycznej
  • systemach DSO, alarmowych, oświetleniu awaryjnym i innych systemach pracujących na napięciu stałym

priorytetem jest praca przez wiele lat przy zachowaniu pojemności wymaganej do zasilania odbiorów przez określony czas. W zasilaniu awaryjnym akumulatory na stałe włączone są w obwód zasilania i pozostają podłączone do prostownika. Z założenia rozładowanie akumulatora ma miejsce tylko w przypadku awarii zasilania podstawowego lub przy okazji przeprowadzania okresowego testu sprawności podtrzymania (kontrolowane rozładowanie).

Przy zastosowaniu akumulatorów jako bufor, wpływ na żywotność ma kilka zasadniczych czynników - czytaj dalej.

Zasilanie akumulatorowe, praca cykliczna

W przypadku braku dostępu do sieci energetycznej, w miejscu eksploatacji urządzeń zasilanych energią elektryczną lub urządzeń mobilnych, zastosowanie mają akumulatory. Ze względu na korzystny stosunek ceny do pojemności, oraz bezpieczeństwo eksploatacji, większe urządzenia najczęściej wyposażone są w akumulatory VRLA.

Praca w cyklach (ładowanie/rozładowanie) wiąże się z koniecznością zastosowania akumulatorów przygotowanych na częste rozładowania. Typowe akumulatory samochodowe (rozruchowe) zdecydowanie nie nadają się najlepiej do takich zastosowań, ponieważ najtańsze wykazują znaczną utratę pojemności już po kilku pełnych wyładowaniach. Mimo niższej ceny tradycyjnych akumulatorów rozruchowych bardziej ekonomiczne okazuje się zastosowanie baterii GEL/AGM optymalizowanych na pracę cykliczną.

Zobacz co wpływa na żywotność akumulatorów pracujących cyklicznie.

Głębokie rozładowanie akumulatora

Głębokie rozładowanie, niezależnie od haseł reklamowych, nie wpływa korzystnie na pojemność i ogólny stan akumulatora ołowiowo-kwasowego (w tym akumulatora żelowego lub AGM).

Dobrej jakości akumulatory VRLA znacznie lepiej znoszą głębokie rozładowania i pozostawanie przez długi czas w stanie rozładowanym niż typowe akumulatory samochodowe. Można je również przez znacznie dłuższy czas składować bez doładowywania. Mimo to, zarówno przy pracy buforowej jak i w przypadku pracy cyklicznej należy unikać głębokiego rozładowania i gdy jest to możliwe doładować rozładowany akumulator.

Praca w trudnych warunkach prowadzi do utraty pojemności a dalej do uszkodzeania akumulatora. Najczętrzymi przyczynami uszkodzeń akumulatorów są: temperatura, wysokie napięcie ładowania, oraz urazy mechaniczne.